Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék

Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék

Az ELTE Szenátusának 2015. június 29-ei döntése értelmében az Intézetben a továbbiakban tanszékek helyett kutatócsoportok működnek. Az oldal frissítésére 2015 szeptemberében kerül sor.

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 3. emelet

a szervezeti egység vezetője: Lénárd Sándor PhD, habil. egyetemi docens

telefon: 461-4500 / 3864

e-mail: neveleselmelet@ppk.elte.hu

tanszék weblapja: anet.elte.hu

A fogadóórák időpontjai a tanszék weboldalán érhetőek el.

Az alkalmazott neveléselmélet az általános pedagógia és a neveléselmélet absztrakciós szintjénél mélyebben, konkrétabban határozza meg magát. Tárgya az intézményi nevelés koncepcióinak, színtereinek, szervezeteinek, az intézményi és intézményen kívüli nevelés gyakorlatának kutatása, a pedagógiai programok, modellek, projektek értékelése, az intézményfejlesztések, pedagógiai szervezetek működésének elemzése, az intézményi nevelési gyakorlat szisztematikus összefoglalása és középszintű elméleti általánosítása.


Oktatók

Bodonyi Edit PhD, habil. egyetemi docens

szoba: KAZY 302/C

telefon: 461-4500 / 3888

email: bodonyi.edit@ppk.elte.hu


Csomortáni D. Zoltán egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 304

telefon: 461-4500 / 3871

email: csomortani.zoltan@ppk.elte.hu


Czető Krisztina egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 303

telefon: 461-4500 / 3850

email: czeto.krisztina@ppk.elte.hu


Horváth H. Attila PhD., habil., egyetemi docens

szoba: KAZY 302/C

telefon: 461-4500 /3888

email: horvath.h.attila@ppk.elte.hu


Hülber László, egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 406

telefon: 461-4500/3823

email: hulber.laszlo@ppk.elte.hu


Lénárd Sándor PhD, habil. egyetemi docens, tanszékvezető

szoba: KAZY 301

telefon: 20 / 592-23-22

email: lenard.sandor@ppk.elte.hu


Lévai Dóra PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 406

telefonon: 461-4500/3823

email: levai.dora@ppk.elte.hu


Magyar Erzsébet főiskolai docens

szoba: KAZY 306

telefon: 30 / 393-9835

email: magyar.erzsebet@ppk.elte.hu


Mészáros György PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 304

telefon: 70 /231 – 3029

email: meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu


Rajnai Judit PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 306

telefon: 461-4500 / 3879

email: rajnai.judit@ppk.elte.hu


Rapos Nóra PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 303

telefon: 20 / 482-0993

email: rapos.nora@ppk.elte.hu


Seresné Busi Etelka PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 303

telefon: 461-4500 / 3850

email: busi.etelka@ppk.elte.hu


Óraadók, doktoranduszok

Bohán Mariann, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 302/B

email: bohanmarcsi@gmail.com


Bús Imre, főiskolai tanár, óraadó

telefon: 30 / 310-8270

email: bus.imre@gmail.com


Domonkos Katalin, ösztöndíjas PhD-hallgató, óraadó

szoba: KAZY 302/B

email: kati.domonkos@gmail.com


Heimann Lászlóné Buzsik Ilona főiskolai docens, óraadó

email: heimann.laszlone@ppk.elte.hu

szoba: KAZY 306


Honti György, óraadó

telefon: 30 / 210 – 7516

email: hontigy@freemail.hu


Kéri Júlia, ösztöndíjas PhD-hallgató

email: kerijulia@gmail.com


Matolcsi Zsuzsa, óraadó

szoba: KAZY 302/B

telefon: 30 / 297- 3054

email: matolcsi.zsuzsa@gmail.com


Mátrai Zsuzsa DSc, egyetemi tanár, óraadó

email: matrazsu@gmail.com


Molnár Katalin, ösztöndíjas PhD-hallgató, óraadó

szoba: KAZY 302/B

elérhetőség: molnar.kata.mail@gmail.com


Nagy Ágnes, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 302/B

email: anyesz.na@gmail.com


Salamon Szilvia, ösztöndíjas PhD-hallgató 

szoba: KAZY 302/B

telefon: 461-4500 / 3823

email: salamon.szilvia@ppk.elte.hu


Schaffhauser Franz CSc, egyetemi docens, óraadó

szoba: KAZY 302/A

telefon: 461 – 4500 / 3803

email: schaffhauser.franz@ppk.elte.hu


Szarka Emese PhD, főiskolai docens

email: szarka.emese@gmail.com


Trencsényi László habil., címzetes egyetemi tanár, óraadó

szoba: KAZY 304

email: trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu