Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 2. emelet
a szervezeti egység vezetője: Kereszty Orsolya
a szervezeti egység ügyintézője: Kalina Andrea
telefon: 461 – 4544

ügyintézési idő: hétfő, szerda, csütörtök, péntek 9:00-14:00

e-mail: andragogia@ppk.elte.hu
tanszék weblapja: andragogia.elte.hu

A fogadóórák időpontjai a tanszék weboldalán érhetőek el.

Az ELTE PPK Andragógia és Művelődéselmélet Tanszéke jogutódja az ELTE képzési kínálatában 1960 óta létező nagy múltú Népművelés Tanszéknek, s az azt követő Művelődésszervező Tanszéknek, amelyek kiemelkedő szerepet játszottak az elmúlt 50 év kulturális és felnőttképzési szakemberképzésében, méltóan az ELTE kiemelkedő hazai és nemzetközi rangjához.  Az új évezredben a felsőoktatás ,,bolognai átalakítása” kapcsán – az Európai Unió lifelong learning stratégiájának és politikájának megfelelően – a képzés hangsúlya áttevődött a felnőttképzésre, s az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Andragógia tanszéke által megvalósított Andragógia alap és mesterképzés szak, a pedagógia és andragógia tudományára alapozva, a képzés és kutatás tudományos színvonalát és a jelentkezők számát tekintve, az ország első számú andragógiai szakember képző helye lett.


Oktatók

Arapovics Mária PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 201

elérhetőség telefonon: 461-4544, 461-4500 / 3813

elérhetőség emailben: arapovics.maria@ppk.elte.hu


Benkei-Kovács Balázs PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 201

telefon: 30 / 3288068

email: benkeikovacs.balazs@ppk.elte.hu


Berényi Ildikó egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 201

telefon: 461-4544

email: berenyi.ildiko@ppk.elte.hu


Gyenes Zsuzsa egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 205

telefon: 461-4500 / 3806

email: gyenes.zsuzsa@ppk.elte.hu


Hegyi-Halmos Nóra egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 205

telefon: 4614500 / 3806

email: hegyi.halmos@ppk.elte.hu


Kereszty Orsolya PhD, habil egyetemi docens, tanszékvezető

szoba: KAZY 201

telefon: 461-4500 / 3484

email: kereszty.orsolya@ppk.elte.hu


Mandel Kinga

szoba: KAZY 201

telefon: 461-4500 / 3854

email: –


Kovács Zsuzsa PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 201

telefon: 461-4500 / 3854

email: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu


Striker Sándor PhD, egyetemi docens

szoba: KAZY 201

telefon: 461-4500/3806

email: striker.sandor@ppk.elte.hu


Üröginé Ács Anikó egyetemi tanársegéd

szoba: KAZY 202

telefon: 20 / 3977443

email: acs.aniko@ppk.elte.hu


Óraadók, doktoranduszok

Farkas Erika, ösztöndíjas PhD-hallgató

email: farkas_erika18@yahoo.com


Fehér Katalin CSc, habil., professor emerita

szoba: KAZY 205

email: feher.katalin@ppk.elte.hu


Kraiciné Szokoly Mária PhD, címzetes egyetemi docens

szoba: KAZY 205

email: szokoly.maria@ppk.elte.hu


Stéber Andrea, ösztöndíjas PhD-hallgató, óraadó

szoba: KAZY 202

email: steber.andrea@ppk.elte.hu


Oktatásszervezés, ügyintézés:

Kalina Andrea

szoba: KAZY 202

telefon: 461-4544 és 461-4500 / 3854

email: andragogia@ppk.elte.hu

kalina.andrea@ppk.elte.hu