Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ

Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ

Az ELTE Szenátusának 2015. június 29-ei döntése értelmében az Intézetben a továbbiakban tanszékek helyett kutatócsoportok működnek. Az oldal frissítésére 2015 szeptemberében kerül sor.

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. 404. szoba

a szervezeti egység vezetője: Halász Gábor

a szervezeti egység asszisztense: Verderber Éva

telefon: 461-4500 / 3890

weblap: fmik.elte.hu

A fogadóórák időpontjai a központ weboldalán érhetőek el.

Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ 2007-ben jött létre, s a felsőoktatás szervezeti és vezetési kérdései területén folytat kutatási, fejlesztési és oktatási tevékenységet. A kutatások jelentős része nemzetközi partnerekkel való együttműködésben történik. Az itt folyó kutatások elsődleges célja a felsőoktatás-pedagógiai képzés tudáshátterének megteremtése, a hazai felsőoktatás-politika szakértői hátterének erősítése és a felsőoktatás-menedzsment eredményesebbé tételét célzó, uniós forrásokból történő hazai fejlesztések szakmai támogatása, beleértve ebbe az ELTE-n belül folyó szervezetfejlesztési folyamatokat is.


Oktatók

Halász Gábor DSc, egyetemi tanár, központvezető

szoba: KAZY 404

telefon: 461-4500 / 3857

email: halasz.gabor@ppk.elte.hu


Kovács István Vilmos központvezető-helyettes

szoba: KAZY 404

telefon: 461-4500 / 3890

email: kovacs.istvan.vilmos@ppk.elte.hu


Muth-Fazekas Ágnes kutató

szoba: KAZY 404

telefon: 461-4500 / 3890

email: fazekas.agnes@ppk.elte.hu


asszisztensek

Szőllősi Tímea projektasszisztens

szoba: KAZY 404

telefon: 461-4500 / 3890

email: szollosi.timea@ppk.elte.hu


Verderber Éva asszisztens

szoba: KAZY 404

telefon: 461-4500 / 3890

email: verderber.eva@ppk.elte.hu


Külső oktatók

dr. Hajdu József felsőoktatási jogi referens

Oktatási Hivatal, Felsőoktatási Főosztály

email: hajdu.jozsef@om.gov.hu


Derényi András tudományos munkatárs

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

email: derenyi.andras@ofi.hu


Kováts Gergely egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

email: gergely.kovats@uni-corvinus.hu