Kitüntetettek, díjazottak

Állami, miniszteri elismerések

2014. év

2014. március 15-e alkalmából kiemelkedő oktatásszervező, valamint kimagasló oktatói munkája elismeréseként a köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozott a Neveléstudományi Intézet nyugalmazott egyetemi docense, Szabóné dr. Molnár Anna számára.

 Szabóné Dr. Molnár Anna

Kiemelkedő oktatásfejlesztő tevékenységéért, több képzési program alapításában, fejlesztésében és megújításában betöltött szerepéért Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott dr. Lukács István főiskolai docensnek, a Neveléstudományi Intézet munkatársának.

 Lukács-István

2013. év

A 2013. évi Pedagógus Nap alkalmából Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült dr. Vámos Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár, a Neveléstudományi Intézet munkatársa.

Vámos Ágnes  

Egyetemi kitüntetések, elismerések 

A 2014. évi egyetemi tanévnyitó ünnepi közgyűlése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme kitüntetésben részesült dr. Oláh Attila a Pszichológiai Intézet professzora, a kar előző dékánja.

 Oláh Attila

Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetésben részesült
dr. Czigler István, a Pszichológiai Intézet professzora.

 Czigler István

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetésben részesült
dr. Katona Nóra a Pszichológiai Intézet adjunktusa.

kn

Kari kitüntetések

jav003

Arbor Vitae díj adományozható annak a köztiszteletben álló személynek, aki életművével meghatározó mértékben járult hozzá a Karon végzett oktató-kutató munkához, a Kar alapítása óta vagy évtizedeken át fontos szerepet töltött be a Kar szervezeti működésében.

Arbor Vitae díj

 

01

2014-ben Arbor Vitae díjban részesült:

Dr. Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár

Golnhofer Erzsébet

Dr. Kalmár Magda professor emerita

Kalmár Magda

2013-ban Arbor Vitae díjban részesült:

Dr. Hunyady György professor emeritus 
Dr. M. Nádasi Mária professor emerita 
Dr. H. Nagy Anna egyetemi docens 

 

Pro Facultate díj

 

Pro Facultate díj adományozható annak a kari állományban legalább öt éve dolgozó közalkalmazottnak, aki a Karért kiemelkedő, áldozatos munkát végzett. A díj adható továbbá olyan jogi vagy természetes személyeknek, akik több éven át segítették a Kar tevékenységét anyagi vagy más eszközökkel, vagy jó hírét vitték az itt végzett kutatásnak, oktatásnak.
02

2014-ben Pro Facultate díjban részesült:

Árendás Péter a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója

ap

Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár

Szabolcs Éva

Dr. Bárdos György egyetemi tanár

Bárdos György

Malom Zsuzsanna kari gazdasági referens, a Pedagogikum Központ Gazdasági Főosztályának munkatársa

Szilveszter Andrea a Pszichológiai Intézet tanulmányi előadója

Abdulváriné Szilveszter Andrea

Schumacher József a Pedagogikum Központ Üzemeltetési Osztályának vezetője

2013-ban Pro Facultate díjban részesült:

Kempf Katalin igazgatási ügyintéző 
Scheide Lajosné ügyvivő szakértő 
képek2 (554)a
Tóth József gondnok, a Pedagogikum Központ Üzemeltetési Osztályának munkatársa 
Jávor Zoltánné a Kari Könyvtár nyugalmazott vezetője 
Korsós Márta ügyintéző 
Dr. Papp Lajos a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának vezetője 

 

Sapere Aude díj

 

Sapere Aude díj adományozható annak a Kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében vezető szerepet betöltő oktatónak, kutatónak, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a Kar hírnevének öregbítéséhez.
03
2014-ben Sapere Aude díjban részesült: 

Dr. Vámos Ágnes egyetemi tanár

Vámos Ágnes

Dr. Bányai Éva professor emerita

Bányai Éva

2013-ban Sapere Aude díjban részesült: 

Dr. Urbán Róbert egyetemi docens
 Dr. Veres-Székely Anna egyetemi docens 
Dr. Fülöp Márta egyetemi tanár 
Dr. Németh András tanszékvezető egyetemi tanár 
Dr. Boreczky Elemérné főiskolai tanár 

 

Pro Progressio Eruditionis díj

 

Pro Progressio Eruditionis díj adományozható annak a Karon közalkalmazotti alkalmazásban oktatónak, aki oktatói tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kari tanítás-tanulás megújításához, magas minőségéhez.
04

2014-ben Pro Progressio Eruditionis díjban részesült:

Némethné dr. Kollár Katalin egyetemi docens

N. Kollár Katalin

Dr. Trencsényi László egyetemi docens

Trencsényi László

Dr. Baska Gabriella adjunktus

Baska Gabriella

Dr. Rapos Nóra adjunktus

Rapos Nóra

Koller Klára testnevelő tanár

Koller Klára

2013-ban Pro Progressio Eruditionis díjban részesült:

Dr. Lukács István főiskolai docens 
Schildné Pulay Klára adjunktus 
Dr. Czigler István egyetemi tanár 
Dr. Lénárd Sándor adjunktus 
Dr. Heimann Lászlóné nyugalmazott főiskolai docens 
Kraiciné dr. Szokoly Mária nyugalmazott főiskolai docens 
Szabóné dr. Molnár Anna nyugalmazott egyetemi docens 

 

Sapere Aude Junior díj

 

Sapere Aude Junior díj adományozható annak a Kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében közreműködő hallgatónak, aki kiemelkedő eredménnyel járó tanulmányi és hallgatói tudományos tevékenységet végzett a Karon.

 

05

2014-ben Sapere Aude Junior díjban részesült: 

Czető Krisztina tanársegéd

  

Szalai Andrea tanulmányi ügyintéző, a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának munkatársa

szan

Király Orsolya a Pszichológiai Doktori Iskola doktorjelöltje
ko

2013-ban Sapere Aude Junior díjban részesült: 

Garai Imre a Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje 
Schnellbach Máté a Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza 
Schnellbach-Sikó Dóra a Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza 
Kapitány-Fövény Máté a Pszichológiai Doktori Iskola doktorjelöltje 
Kótyuk Eszter a Pszichológiai Doktori Iskola abszolvált doktorandusza 
Nagygyörgy Katalin a Pszichológiai Doktori Iskola abszolvált doktorandusza 
Professor emeritusi oklevelek (2013)
Az ELTE Szenátusa az elmúlt tanévben professor emeritusi címet adományozott a Pszichológiai Intézet két oktatójának:
Dr. Faragó Klára professzor asszonynak és 
Dr. Kalmár Magdolna professzor asszonynak 
Mestertanári oklevelek (2013)
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanácsa Mestertanári oklevélben részesítette az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet két munkatársát:
Lukács Anikó testnevelő tanárt 
Szepesiné Kreisz Andrea testnevelő tanárt 

Hallgatóink szakmai és sporteredményei

2014.

 Janković Emil sportszervező alapképzési szakos hallgató az Ifjúsági Mediterrán Birkózó Bajnokságon kötöttfogású birkózásban 96 kg-os súlycsoportban aranyérmet szerzett.

Kapás Boglárka pszichológia alapképzési szakos hallgató az Úszó Európa-bajnokságon a női 1500 méteres gyorsúszásban ezüstérmet, a női 800 méteres gyorsúszásban bronzérmet, a női 4×200 méteres gyorsváltóban ugyancsak bronzérmet szerzett.

Orbók Zita, a Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója a Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma által meghirdetett pályázat keretében „Harsányi István-díjban”, kutatási ösztöndíjban részesült a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú munkájáért.

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 
A 2013. évi Pedagógus Nap alkalmából Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült
dr. Vámos Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár, a Neveléstudományi Intézet munkatársa.
Emblématervező pályázat nyertesei 
A Dékáni Titkárság és a Hallgatói Önkormányzat az ELTE PPK alapításának 10. évfordulója alkalmából emblématervező pályázatot írt ki.
III. helyezett: Oravecz Diána, andragógia mesterszakos hallgató 
II. helyezett: Kanizsai Rita, tanári mesterszakos hallgató 
I. helyezett: Tóth Tamás Május neveléstudományi mesterszakos hallgató