Oktatáselméleti Tanszék

Oktatáselméleti Tanszék

Az ELTE Szenátusának 2015. június 29-ei döntése értelmében az Intézetben a továbbiakban tanszékek helyett kutatócsoportok működnek. Az oldal frissítésére 2015 szeptemberében kerül sor.

cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.  219. szoba

a szervezeti egység vezetője: Vámos Ágnes

a szervezeti egység ügyintézője: Szilágyiné Pusztai Júlia

ügyintézési idő: hétfőtől csütörtökig 9:00 – 15:00, péntek 9:00 – 14:00

telefon: 461-4500 / 3836, 461-4500 / 3843

e-mail: oktataselmelet@ppk.elte.hu; vamos.agnes@ppk.elte.hu

tanszék weblapja: oktataselmelet.elte.hu

A fogadóórák időpontjai a tanszék weboldalán érhetőek el.

Az Oktatáselméleti Tanszék működése három alapelven nyugszik: méltányosság, együttműködés és differenciális oktatás. Alapvetően az oktatási tevékenységek a reflektív tanításra, az alkalmazott tudásra és a tapasztalati, bizonyíték-alapú és problémaalapú tanulásra fókuszálnak, az igények indirekt módon a munka világából származnak, amelyek domináns és meghatározó keretét adják a kurzusok létrehozásának. A tanszék által vezetett kutatási programok a tanulás és tanítás elméleti és gyakorlati kérdéseire fókuszálnak, különösképpen a különböző kutatások és kutatási paradigmák elméleti és módszertani szempontjából. A kutatási programok a pszichológia, a nyelvtudomány, a filozófia, a szociológia, a tudománytörténet és az informatika legfrissebb kutatási eredményeinek felhasználásával biztosítják az interdiszciplináris és összehasonlító megközelítéseket.


Oktatók

Fehérvári Anikó, PhD., habil., egyetemi docens

szoba: KAZY 217

telefon: 461-4500 / 3842

email: fehervari.aniko@ppk.elte.hu


Kálmán Orsolya PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 218

telefon: 461-4500 / 3461

email: kalman.orsolya@ppk.elte.hu


Kopp Erika PhD, egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 218

telefon: 461-4500 / 3461

email: kopp.erika@ppk.elte.hu


Szivák Judit PhD, habil. egyetemi docens

szoba: KAZY 218

telefon: 461 – 4500 / 3461

email: szivak.judit@ppk.elte.hu


Tókos Katalin PhD,egyetemi adjunktus

szoba: KAZY 218

telefon: 461-4500 / 3461

email: tokos.katalin@ppk.elte.hu


Vámos Ágnes CSc, habil. egyetemi tanár, tanszékvezető

szoba: KAZY 219

telefon: 461-4500 / 3843

email: vamos.agnes@ppk.elte.hu


Óraadók, doktoranduszok

Banai-Bajzáth Angéla, óraadó

szoba: KAZY 211

email: banaibajzath@gmail.com


Bereczki Enikő, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 211

email: bereczki.eniko@gmail.com


Csík Orsolya, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 211

email: csik.orsolya@ppk.elte.hu


Golnhofer Erzsébet címzetes egyetemi tanár

szoba: KAZY 220.

telefon: 461-4500 / 3462

email: golnhofer.erzsebet@upcmail.hu


Falus Iván egyetemi tanár

szoba: KAZY 220.

telefon: 461-4500 / 3462

email: falusivan@gmail.com


Horváth László, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 211

e-mail: horvath.laszlo@ppk.elte.hu


Lencse Máté, óraadó

szoba: KAZY 211

email: lencse.mate@ppk.elte.hu


Lukács István, címzetes egyetemi docens, óraadó

szoba: KAZY 220

email: lukacs.istvan@ppk.elte.hu


Misley Helga, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 211

email: helgamisley@gmail.com


Nahalka István PhD, egyetemi docens

szoba: KAZY 220

email: nahalkai@gmail.com


Prekopa Dóra, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 211

telefon: 461-4500 / 3468

email: prekopa.dora@ppk.elte.hu


Réthy Endréné egyetemi docens, óraadó

szoba: KAZY 220

email: rethy.endre@upcmail.hu


Verderber Éva, ösztöndíjas PhD-hallgató

szoba: KAZY 211

email: verderber.eva@ppk.elte.hu


Ügyintézés

Szilágyiné Pusztai Júlia

szoba: KAZY 220

telefon: 461-4500 / 3836

email: pusztai.julia@ppk.elte.hu