Arapovics Mária

Dr. Arapovics Mária, egyetemi adjunktus
szoba: KAZY 201
telefon: 461-4544/3813
e-mail: arapovics.maria@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/arapovics-maria

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • Civil társadalom és nonprofit szervezetek
 • Közösségfejlesztés, állampolgári részvétel és a felnőttek tanulása
 • A szak- és a felnőttképzés gyakorlata
 • Múzeumandragógia

Doktori fokozatszerzés: PhD, neveléstudomány (A civil társadalom és a nonprofit szervezetek szerepe az egész életre kiterjedő tanulásban), 2009, ELTE PPK
Témavezetés:

 • Partnerségi viszony kialakítása civil szervezetek és támogatóik között
 • A közösségfejlesztés andragógiai aspektusai
 • A felnőttképzés és a szakképzés elméleti és gyakorlati kérdései
 • Tanulási lehetőségek múzeumokban

Legfrissebb publikációk:

 1. A közösségfejlesztés hazai trendjei – innovációs lehetőségek a múzeumokban.  VI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia. Szerethető Múzeum. Eger, 2014. november 5.
 2. Társadalmi felelősségvállalás romkocsmában: tudományos munka és közösségépítés a Kazinczy utcában. In: Közösségi Művelődés – közösségi tanulás.  Tudományos Konferencia Durkó Mátyás és Rubovszky Kálmán emlékére. Debrecen MTA DAB Székház, 2014. június 26-27.
 3. Foglalkoztatás, humánerőforrás a hazai nonprofit szektorban. In: A szak- és felnőttképzés szervezésének gyakorlata, szerk. Henczi Lajos, RAABE. 2014. december. 1-18.o.
 4. Adományozás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás Magyarországon. In. Andragógia és Művelődéselmélet I. évf. 1. szám 2013.49-67.
 5. Egyetemista és főiskolás hallgatók képe a demokráciáról. In. Civil Szemle Folyóirat. 2013/1.

Legfontosabb publikációk:

 1. Felnőttképzési nonprofit szervezetek Magyarországon, Ráció Kiadó, 2007.
 2. A közösség tanulás, ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2011. www.muvelodesert.hu
 3. A civil-nonprofit szektor és a forrásteremtés sajátosságai. Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0003_09_civili_nonoprofit_szektor/adatok.html
 4. Learning the Democratic Active Citizenship – The Role of Civil Society and NGOs in Lifewide Learning. In: Adult Education – Historical and Theoretical Aspects ed. Sandor Striker. Eötvös University Press, 2012. 53-68 pp.
 5. VALUE: HUNGARY National Report. Volunteering at Universities – Hungary. Grundtvig Volunteering and Lifelong Learning in Universities in Europe. Liverpool University. 2011. http://www.valuenetwork.org.uk/html/reports.htm

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MTA Pedagógiai Bizottság, Andragógiai Albizottság, tag
 • Andragógia és Művelődéselmélet folyóirat, szerkesztő
 • Civil-nonprofit Tudományos Műhely, vezető
 • Nonprofit Képzési Műhely
 • ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány önkéntese, elnöke (2001, 2011-)
 • Szakképzési szakértő, felnőttképzési szakértő (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrás Minisztérium)