Baska Gabriella

Baska Gabriella egyetemi adjunktus
szoba: KAZY 307.
telefon: 461-4500/3852
e-mail: baska.gabriella@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/baska-gabriella

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • A tanítói, tanári pálya professzionalizációjának története/ A 19-20. századi magyar néptanítók kultúrtörténete
 • Metaforák a neveléstörténetben
 • Történeti ikonográfiai-ikolnológiai vizsgálatok a 20. századi magyar pedagógia valóságának megismerésében
 • Gyermek/iskola a filmművészetben

Doktori fokozatszerzés: Egy városi néptanító életvilága a XIX. század második feléből, Pedagógiatörténet, 2008. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola
Témavezetés:

 • A tanári/tanítói pálya professzionalizációjának története
 • A tanári/tanítói pálya presztízsének története
 • Nevelés/ család/ iskola/gyermek a szépirodalomban
 • Nevelés/család/iskola/gyermek a filmművészetben
 • Neveléstörténeti témák megbeszélés alapján

Legfrissebb publikációk:

 1. Die Motive der Lebensreform in der Zeitschrift „Volksbildung” (Neues Leben) 1906-1918, (Baska Gabriella-Szabolcs Éva) In: Skiera, Ehrenhard- Németh, András – Mikonya, György (Hrsg.): Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa. Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen Gondolat 2006. 360-376.
 2. On the way of becoming ’professionalists’. A ’snapshot’ on the life of an elementary school teacher in Hungary in the late 19th century./Pädagogische Strömungen der k.u.k. Monarchie/Allgemeine Pädagogik Heft 8./Karl-Franzens-Universität Graz, 2006. 55-60.p
 3. Történelem, társadalom, nevelés, Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. (Bábosik István-Baska Gabriella-Schaffhauser Franz)
 4. Metaforák egy 19. századi városi néptanítóról. In: Neveléstörténet, 2008.10. 44-72.o.
 5. Metaforák egy 19. századi városi néptanítóról. In: Az iskola fejlődési tendenciái, szerk.: Dr. Bábosik István, Lybrum Kiadó, Debrecen, 2010. 359-389.o.

Legfontosabb publikációk:

 1. Magyar tanító, 1901 – Iskolakultúra-könyvek 9.  Pécs, 2001. (Baska Gabriella-Nagy Máriával-Szabolcs Évával)
 2. Életreform motívumok a Népművelés (Új Élet) című folyóiratban, 1906-1918, (Szabolcs Évával) in: Életreform és reformpedagógia – nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója szerk.: Németh András, Mikonya György, Skiera Ehrenhard. Budapest, Gondolat Kiadó, 2005. 99-112.p.
 3. On the way of becoming ’professionalists’. A ’snapshot’ on the life of an elementary school teacher in Hungary in the late 19th century./Pädagogische Strömungen der k.u.k. Monarchie/Allgemeine Pädagogik Heft 8./Karl-Franzens-Universität Graz, 2006. 55-60.p.
 4. Történelem, társadalom, nevelés, Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. (Bábosik István-Baska Gabriella-Schaffhauser Franz)
 5. Metaforák egy 19. századi városi néptanítóról, In: Az iskola fejlődési tendenciái, szerk.: Dr. Bábosik István, Lybrum Kiadó, Debrecen, 2010.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya/ tag

(Konferenciák, előadások)

 • 2003. november 5-8. Leuveni Katolikus Egyetem /A neveléstudomány története és  filozófiája a pedagógiai kutatások értékelése és kritériumrendszerének alakulása, nemzetközi tudományos szimpózium./
 • 2004. október 4-7. Eger /Reformpedagógia és életreform Közép Európában, nemzetközi tudományos szimpózium./
 • 2005. december, a Karl-Franzens-Universität, Graz és az ELTE PPK NTI Pedagógiatörténeti Tanszékének együttműködése: Pedagógiai irányzatok az Osztrák Magyar Monarchiában. (OTKA-kutatás)
 • 2008. november 14.: Életképek az ötvenes évek gyermekvédelméből. (Hegedűs Judittal és Pirka Veronikával). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest.
 • 2009. április 24. Methaphores on an elementary school teacher at the turn of the 19th century, Fürstenfeld.