Benkei-Kovács Balázs

bkb Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd, egyetemi adjunktus,
Neveléstudományi Intézet, Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék
szoba: KAZY 201
telefon: 461-4500/3854
e-mail: benkeikovacs.balazs@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/benkei-kovacs-balazs

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • Komparatív andragógia
 • Felnőttképzési rendszerek
 • Előzetes tudás mérés és értékelés, validáció
 • Felnőttképzés módszertana

Doktori fokozatszerzés:

A doktori értekezés címe: Paradigmaváltás a hazai felnőttképzés oktatás-stratégiájában: egy francia oktatási modell adaptálásának lehetősége
Neveléstudományi Doktori Iskola, Andragógiai Alprogram, PhD fokozat, 2012
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Szakdolgozati témakörök:

 • Az előzetes tudás elismerése Európában és a kontinens határain túl
 • Trendek az európai felnőttoktatásban és képzésben
 • Migráció – képzési/integrációs modellek és stratégiák
 • A nyelvtanulás jellegzetes mintázatai felnőttkorban
 • Oktatásmarketing a felnőttek képzésében
 • A felnőttképzés módszertani modelljei, eszközei

Legfrissebb publikációk:

 1. Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata. ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2012, Budapest, p. 182.
 2. Előzetes tudásszintmérés a felnőttképzésben, in. Kozma Tamás – Perjés István (szerk.),Új kutatások a neveléstudományokban 2010, MTA – Eötvös kiadó, Budapest, 2011, pp. 185-202.
 3. A turisztikai képzések helyzete a francia felnőttképzés rendszerében, in. Pethő László (szerk.), Szociálandragógia és turizmus, Agora, 2011/7, BGF-KVIFK, pp. 57-68.
 4. Az előzetes tudás validálásának hazai és nemzetközi helyzete, in. Henczi Lajos (szerk.), A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft, 2010/ 2, II/25, pp. 1-18.
 5. A felsőfokú szakképzés helyzete az oktatási rendszerben Franciaországban és Magyarországon, in. Iskolakultúra, 2009/5-6, pp. 116-124.

Legfontosabb publikációk:

 1. Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata. ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2012, Budapest, p. 182.
 2. A francia CNAM felnőttképző egyetem, in. Sz Tóth János (szerk.), Művelődés – Népfőiskola -Társadalom (MNT), 16. évfolyam, 2. szám, 2009/2, 29-34.
 3. Az előzetes tudás elismerésének (Validation des acquis de l’expérience) gyakorlata Franciaországban, in. Pedagógusképzés, 2009, 4. szám, pp. 111-121.
 4. Hátrányos helyzetűek képzése a francia felnőttoktatás rendszerében: bevándorlók és munkanélküliség, in. Dr. FORRAI Judit, Képzés, munkaerőpiac, egészség, 2008, 43-55.
 5. A PISA-kutatások legújabb eredményei és oktatáspolitikai hatásuk Franciaországban, in. Új Pedagógiai Szemle, 2008/10, 114-120.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • tagság, Magyar Pedagógia Társaság (MPT), 2010 óta
 • tagság Felnőttképzés Fejlesztésért Közhasznú Egyesület (FEF), 2010 óta

Hivatkozások:

Saját honlap:

http://benkeikovacs.wix.com/balazs

Publikációs lista