Berczik Krisztina

 

Berczik Anna Krisztina, egyetemi tanársegéd
szoba: Izu 414.
telefon: 461-4500/5612
e-mail: berczik.krisztina@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/berczik-krisztina

 

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

  • Testedzésfüggőség

Doktori fokozatszerzés: folyamatban

Legfrissebb publikációk:

 

  • Mónok, K. – Berczik, K. – Urban, R. – Szabó, A. – Griffiths, M. D. – Farkas, J. – Magi, A. – Eisinger, A. – Kurimay, T. – Kökönyei, Gy. – Kun, B. – Paksi, B. – Demetrovics, Zs. (2012): Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study, Psychology of Sport and Exercise, 13, pp.  739-746
  • Berczik K., Szabo A., Griffiths M. D., Kurimay T., Kun B., Urban R., Demetrovics Zs. (2012): Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology, Substance Use & Misuse 47:(4) pp. 403-417
  • Lénárt Á. – Berczik K. (2009): Munka a válogatott keretek mellett, In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség (519-523. o.), Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Berczik K. (2009): Felkészítés a sportkarrier lezárására és a civil életformára történő átmenetre, In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, életmód, egészség (535-538. o.), Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Berczik K. (2009): Csabai M. – Csörsz I. – Szili K.: A gyógyító kapcsolat élménye, Addiktológia, 2009. VIII. évf. 4. sz., 389-392. o.

Szakmai, közéleti tevékenység:

  • Magyar Pszichológiai Társaság – tag
  • Magyar Orvosi Kamara – tag
  • Klinikai Szakpszichológia és Pszichoterapeuta Klinikai Szakpszichológus Tagozat – tanácstag

Hivatkozások:

  • MagyarTudományosMűvekTára