Bernáth László

dr. Bernáth László, PhD. főiskolai docens
szoba: KAZY 209
telefon: 461-4500/3815
e-mail: bernath.laszlo@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/bernath-laszlo

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • tanulási stílus
 • egyéni különbségek az analogiás gondolkodásban
 • érzelem és figyelmi folyamatok
 • szenzoros integráció – a tükör szerepe a mozgástanulásában serdülőknél

Doktori fokozatszerzés:
A mondat-kép egyeztetés problématörténete, kognitív pszichológia, 2006 PTE
Témavezetés:

 • diszlexiás gyerekek az iskolában

Legfrissebb publikációk:

 1. Bernáth László, Barkóczi Ilona (2010): Teljesítményprofilok különböző problémák produktív megoldásában. Pszichológia, 30, 2, 77-173.
 2. Séra László – Bernáth László (2009): A tánc mint vizuális inger és esztétikai élmény. In: Németh András – Major Rita – Mizerák Katalin – Tóvay Nagy Péter (szerk.): Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Planétás. Budapest, 142-152.
 3. János Geier, László Bernáth, Mariann Hudák, László Séra (2008): Straightness as the main factor of the Hermann grid illusion. Perception, 2008, Volume 37, 651 – 665.
 4. Barkóczi Ilona, Bernáth László (2008): A nem logikus megoldást igénylő különböző problémák megoldásainakösszefüggései. Pszichológia. 28, 4, 319-337.
 5. Ágota Krisztián – László Bernáth (2008): Number Comprehension without Semantic Processing. In: Betarix Lábadi (ed.): Cognition and Interpretation. Pécs Studies in Psychology. Pannon Books. Pécs, 67-70.

Legfontosabb publikációk:

 1. Bernáth László – Czigler István: Eseményhez kötött agyi elektromos válaszok mondat-kép egyeztetéskor: Összeegyeztethetők-e az eredmények és a tradicionális modellek? Magyar Pszichológiai Szemle, 1996, 1-3, 39-54.
 2. Bernáth László – Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektan Olvasókönyv. Tertia, Budapest, 1997
 3. Bereczkei Tamás – Vörös Szilvia – Gál Ágnes – Bernáth László: Resources, attractiveness, family commitment; Reproductive decisions in human mate choice. Ethology, 1997, 103, 681-699.
 4. Bernáth László – Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. 3. átdolgozott kiadás. Tertia, Budapest, 1998.
 5. Bereczkei Tamás – Gyuris, Petra – Köves, Panna – Bernáth, László: .Homogamy, genetic similarity, and imprinting; parental influence on mate choice preferences, Personality and Individual Differences, Volume 33, Issue 5, 5 October 2002, Pages 677-690

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • szerkesztő: Tánctudomány Közlemények

Hivatkozás: