Boreczky Ágnes

Dr. Boreczky Ágnes, professor emeritus
szoba: KAZY 110
telefon: 461-2600/5638
e-mail: boreczky.agnes@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/boreczky-agnes

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • Családszociológia
 • Családtörténet, családi narratívák
 • Multikulturális pedagógia
 • Reformpedagógia

Doktori fokozatszerzés: MTA A neveléstudomány kandidátusa, 1993
Témavezetés

 • Többgenerációs családi narratívák
 • A tágabb családrendszer és az iskoláztatás
 • Transznacionális családok
 • A multikulturalizmus története az Egyesült Államokban
 • A rock és a társadalmi változás
 • Multikulturális iskolák

Legfrissebb publikációk:

 1. Boreczky Ágnes: Majdnem száz év. Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával. Budapest: Gondolat, 2009
 2. Boreczky Ágnes (szerk): Cigányokról-másképpen. Budapest: Gondolat, 2009
 3. Boreczky Ágnes-Földes Petra-Gyebnár Viktória-Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből. Budapest: Gondolat, 2007
 4. Boreczky Ágnes: Tradicionalitás és modernitás. A kulturális hibridizáció néhány példája budapesti és zalai cigány családokban. IN: (Majsai Tamás- Nagy Péter Tibor szerk.) Lukács, a mi munkatársunk. Budapest: Wesley János Lelkészképtő Főiskola, 2009.  275 p. 53-74.

Legfontosabb publikációk:

 1. Boreczky Ágnes: Majdnem száz év. Boreczky Ágnes beszélget Méhes Verával. Budapest: Gondolat, 2009.
 2. Boreczky Ágnes (szerk): Cigányokról-másképpen. Budapest: Gondolat, 2009.
 3. Boreczky Ágnes-Földes Petra-Gyebnár Viktória-Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből. Budapest: Gondolat, 2007.
 4. B. Nagy Éva-Boreczky Ágnes-Kovács Mónika: Multikulturális tartalmak interkulturális nevelés.Képzési csomag a pedagógusképző felsőoktatási intézmények számára. Budapest: Sulinova, 2006.
 5. Boreczky Ágnes: A szimbolikus család. Budapest: Gondolat, 2004.
 6. Boreczky Ágnes: A kultúraazonos pedagógia vázlata. In: (Ballér Endre és Dudás Margit szerk.):  Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. Budapest-Pécs: Tanárképzők Szövetsége- PTE Tanárképző Intézet, Pedagógia Tanszék, 2001, 166 p. 91-101.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MTA Oktatásszociológiai Albizottsága- tag
 • MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály –titkár
 • Tanárképzők Szövetsége- tag

Hivatkozás: