Borsfay Krisztina

Borsfay Krisztina
egyetemi tanársegéd
szoba: IZU 109
telefon: 461-4500/5658
e-mail: borsfay.krisztina@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/borsfay-krisztina

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • Magyarországon élő kínai és magyar gyermekek jövőképe – értékek,
  társas kontextus és megküzdés
 • Nemi ideológiák és a szociális dominancia orientáció szerepe a nemi hierarchia fenntartásában

Oktatói tevékenység:

 • Interkulturális pszichológia és pedagógia MA:  kutatásmódszertan; előítéletek és ideológiák; euro-amerikai és kelet ázsiai gondolkodás és társas viselkedés sajátosságai
 • Holokauszt és társadalmi konfliktusok program: társadalmi konfliktusok és kollektív traumák emlékezete

Publikációk, konferencia előadások:
Folyóirat cikk:

 • Borsfay, K. (2011) Maintaining gender hierarchy: the role of social dominance orientation, gender ideology and gender-related attributes. Alkalmazott Pszichológia, közlésre benyújtva.

Konferencia előadás:

 • Borsfay, K. (2010) A nemi alapú hierarchia megértése felé: A szociális dominancia orientáció és a nemi szocializáció összefüggései. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Május 27-29, Pécs.
 • Nguyen L., L., A., Borsfay, K, Kende, J. (2010) H1N1 influenzával és a vírus elleni oltással kapcsolatos attitűdök. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Május 27-29, Pécs.

Fordítás:

 • Sidanius, J – Pratto, F. (2006) A társadalmi dominancia. Osiris, Budapest, 10. fejezet
 • Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., Dasen, P. R. (2002).Acculturation and intercultural relations. In Cross-cultural psychology: Research and applications. Chapter 13., Cambridge University Press. (oktatási jegyzet)
 • Ward, C. (2003). Psychological theories of culture contact and their implications for training and intervention. In D. Landis, J. Bennett, & M. Bennett (Eds.), Handbook of Intercultural Training, 185-216.  Thousand Oaks, CA: Sage. (oktatási jegyzet)