Dúll Andrea

Dúll Andrea, habilitált egyetemi docens
szoba: Izu 318
telefon: 461-4500/5653
e-mail: dull.andrea@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/dull-andrea

Tudományos tevékenység:

Kutatási terület:

●        környezetpszichológia
●        otthonterek környezetpszichológiája
●        környezeti kommunikáció
●        építészetpszichológia
●        természeti környezet pszichológiája

Doktori fokozatszerzés: Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata, Pszichológia, 1999, ELTE

Témavezetés:

●        környezetpszichológia: egyeztetett témák
●        kommunikáció és környezet
●        épített terek és pszichológia
●        természeti környezet pszichológiai hatásai
●        környezet és egészség

Legfrissebb publikációk:

●        Dúll, Andrea, Janky, Béla (2011) Environmental attitudes and household electricity use among Budapest residents. International Review of Social Research, Special issue: Environmental values and environmental change 1, 3: 115-131.
●        Janky Béla, Könczöl Sándor, Dúll Andrea (2011) Háztartási áramfogyasztás: lehetőségek és döntések – egy kérdőíves felmérés tanulságai. Energiagazdálkodás, 52, különszám: 25-29.
●        Túry Ferenc, Dúll Andrea, Wildmann Márta, László Zsuzsa (2006) A családlátogatás szerepe az evés zavaraiban. In Túry Ferenc (szerk.) (2010) Válogatott pszichoterápiás esettanulmányok – különös tekintettel az evés zavaraira. Semmelweis Kiadó, Budapest. 43–51.
●        Dúll Andrea (2010) „Vannak vidékek legbelül”. Szakralitás a helyhasználatban – környezetpszichológiai megközelítésben. HELIKON Irodalomtudományi Szemle, Térpoétika. 1-2: 227–238.
●        Pluhár F. Zsuzsanna, Czigány Lilla, Dúll Andrea, Pikó Bettina, Uzzoli Annamária (2010) Kisiskolások ugyanazon kérdésre adott írásos és rajzos válaszainak összehasonlítása – hazai tapasztalatok az Írj-rajzolj („Write and draw”) technikával. Alkalmazott Pszichológia, XI, 1-2: 85-102.

Legfontosabb publikációk:

●        Dúll Andrea (2009) A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés. L’Harmattan, Budapest
●        Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes (szerk.) (2006) Környezet – pszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest
●        Dúll Andrea, Kovács Zoltán (szerk.) (1998) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény. Bibliotheca psychologica, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
●        Pluhár, Zsuzsanna F., Pikó, Bettina F., Uzzoli, Annamária, Page, Randy M., Dúll,Andrea (2010) Representations of the relationship between physical activity, health and perceived living environment in Hungarian urban children’s images. Landscape and Urban Planning, 95: 151–160
●        Túry, Ferenc, Wildmann, Márta, László, Zsuzsa, Dúll,Andrea (2008) Environmental psychology and home visits in the family therapy of eating disorders. International Journal of Psychotherapy, (12), 2: 36–44.

Szakmai, közéleti tevékenység:

●        A Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék megbízott vezetője
●        Magyar Pszichológiai Társaság, Környezetpszichológiai Szekció alapító elnöke
●        BME GTK Környezeti Kommunikációs Műhely alapító igazgató
●        BME GTK Kommunikáció és Mádiatudomány szak Környezeti kommunikáció BA és MA specializációinak alapító, felelős tanára
●        MTA Pszichológiai Tudományos Bizottság, tag

Hivatkozások:

●        MagyarTudományosMűvekTára
●        OrszágosDoktoriTanácsszemélyesadatlap