Egyed Katalin

 

  Egyed Katalin, egyetemi adjunktus
Pszichológiai Intézet
Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
szoba: IZU 314.
telefon: 461-26-00/5621
e-mail: egyed.katalin@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/egyed-katalin

Tudományos tevékenység : 

Kutatási terület:

Munkatársaimmal végzett kutatásaink jellemzően a kísérleti fejlődéspszichológia területén, a társas fejlődés korai jelenségeivel foglalkoznak. Jelenlegi kísérleti munkáink elsősorban arra keresik a választ, hogy a csecsemők és kisgyermekek különböző társas helyzetekben miként értelmezik az emberek viselkedését, és az értelmezés milyen hatással van viselkedésükre.

 

Doktori fokozatszerzés:

Cím: Az attitűdök megértése csecsemőkorban: a tárgyközpontú megközelítés
Terület: pszichológia
Év: 2007
Egyetem: ELTE

 

Témavezetés:

Műhelymunkát és szakdolgozatot elsősorban a társas megismerés és fejlődése területén vállalok. A témáról való egyeztetés személyes konzultáció alkalmával történik.

Bővebb általános információ: http://www.fejlodespszichologia.elte.hu/wp-content/uploads/2012/02/itt.pdf

 

Legfrissebb publikációk:

 1. Egyed, Király, & Gergely, (2013). Communication shared knowledge in infancy. Psychological Science 24:(7) pp. 1348-1353.
 2. Egyed, K. (2011).  Az evolúció ajándéka: az agyi plaszticitás és a rugalmas fejlődés In: Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., & Szilvási, L. (szerk.) A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Biztos Kezdet Kötetek I. 166-205.
 3. Egyed & Nagy, V. (megjelenés alatt) Miért fél/örül Piroska? – vélekedésen alapuló érzelmek magyarázata óvodás- és kisiskoláskorban. Alkalmazott pszichológia
 4. Egyed & Wurmbrandt (megjelenés alatt): Másolni vagy nem másolni: Az utánzás rugalmasságának vizsgálata óvodáskorban. Pszichológia

 

Legfontosabb publikációk:

 1. Egyed, Király, & Gergely, (2013). Communication shared knowledge in infancy. Psychological Science 24:(7) pp. 1348-1353.
 2. Gergely, G., Egyed, K., & Király, I. (2007). On pedagogy. Developmental Science, 10:1, 139-146.
 3. Egyed, K., Gergely, G., & Király, I (2009). Tanulni másoktól és másokról. Pszichológia 29, 3, 237-254.
 4. Egyed, K. (2006). Kognitív fejlődés In: Oláh, A. (szerk.) Pszichológiai alapismeretek, Bölcsész Konzorcium, 596-636.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MPT tag, a Fejlődéslélektani Szekció titkára
 • a Társas Elmék Kutatócsoport alapító tagja
 • Magyar Pszichológiai Szemle – rovatvezető (fejlődéslélektan)

 

Hivatkozások: