Faragó Klára

dr. Faragó Klára, Professzor emeritus ELTE PPK Pszichológiai Intézet
szoba: IZU 321 szoba
telefon: 461-4500
e-mail: farago.klara@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/farago-klara

Tudományos tevékenység

 • Döntés és szervezetpszichológiai doktori modul vezetése
 • PhD témavezetés
 • Kari Tanácsi tagság
 • Oktatás

 

Kutatási terület:

 1. Gazdaságpszichológia
 2. Döntéspszichológia
 3. Kockázatészlels és kockázatvállalás

Doktori fokozatszerzés: cím, terület, év, egyetem

pszichológiai tudomány kandidátusa, MTA, 1994

Témavezetés:

 1. Csigás Zoltás: Szervezeti elkötelezettség
 2. Eördögh Zsófia: Az egészségtudatos fogyasztás  pszichológiai összetevői a kockázatértékelés tükrében
 3. Hencsey Rita: Egészségügyi kockázatokhoz való viszonyulás
 4. Fekete Olívia: Kockázatészlelés és kockázatvállalás deviáns serdülők körében
 5. Radnóti István: Vállalkozók kckázatvállalása
 6. Kádi Anna: Szervezetek kockázatvállalása
 7. Tóth Ágnes: kivándorlók megküzdési stratégiái
 8. Uatkán Ajna: befektető optimalizáló döntéshozatala és kockázatkezelése

Legfrissebb publikációk:

 1. Faragó K. (szerk) (2013) Szervezet és pszichológia – új irányzatok az ezredfordulón. I. kötet Eötvös Kiadó, Budapest
 2. Faragó K. (szerk) (2013) Szervezet és pszichológia – új irányzatok az ezredfordulón. Szervezeti döntések. 2. kötet.  Eötvös Kiadó ppk.elte.hu/2009/images/stories/_UPLOAD/DOKUMENTUMOK/Pszichologia_Phd/Szervezet-es-Pszichologia_2._ktet.pdf
 3. Faragó K. (2012) Vállalkozói szellem a tudományos élet szereplőinél in Fülöp M. Szabó É. (szerk) A pszichológia mint tudomány 173-189. o. ELTE Eötvös Kiadó
 4. Kádi A. Faragó K. (2011)  Perception and Reality: Organisational risk taking, choice of strategy, and success under ordinary conditions and in times of crisis in  R. J. Fairchild (ed) Entrepreneurship: Motivation, Performance and Risk pp. 27-54
 5. Faragó Klára – Radnóti István  (2010)  Személyiségvonások befolyása a vállalkozói kockázatvállalásra Pszichológia 30. évf. 2. sz.  111-141

Legfontosabb publikációk:

 1.  Faragó, K., Kiss, O., Boros, J. 2008. Risk-taking in entrepreneurs, compared to criminals and students: The role of uncertainty, stakes The Journal of Socio-Economics 37 (2008) 2231–2241
 2.  Faragó Klára, 2008. „Bandázs nélkül, sisak nélkül”: Az erőforrás hatása a kockázatvállalásra Magyar Pszichológiai Szemle 4. szám 651-674.o.
 3. Englander, T., Faragó, K., Slovic, P., Fischhoff, B.: 1986. Comparative Analysis of Risk Perception in Hungary and the United States, Social Behaviour, 1/1. pp.55-66.
 4. Antonides, G., Faragó, K., Reynold, R., Tyska, T.: 1997. Perception of Economic Activities in Antonides, G., Raaij, W. F.(eds.) Advances of Economic Psychology Chichester, New York. Wiley and Sons pp.39-61.
 5. Faragó, K., Kovács, Z. (szerk.) Szervezeti látleletek – a szervezetpszichológia hazai kutatási irányzatai Budapest 2005. Akadémiai Kiadó 283 o.
 6. Faragó, K.: Etikai kérdések a gazdaságpszichológiában in Hunyady, Gy. (szerk.) Gazdaságpszichológia Budapest 2003. Osiris pp. 716-761.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 1. szerkesztőségi tagság: Magyar Pszichológiai Szemle  rovatvezetője
 2. szerkesztőbizottsági tagság: Alkalmazott Pszichológia

PhD disszertációk opponense,  bíráló bizottsági tagság

Hivatkozások:

Kitüntetések:
Alkotó Ifjúság díj (Magyar Tudományos Akadémia. 1975)
Pro Universitat Arany Fokozat, 2010 (ELTE)