Fülöp Márta

Dr. Fülöp Márta, egyetemi tanár
szoba: Izabella utcai épület/204
telefon: 461-4500/5647
e-mail: marta.fulop@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/fulop-marta

Egyetemi felelősségek:

 • Tudományos Etikai Bizottság, alelnök, ELTE PPK
 • Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottság, bizottsági tag, ELTE

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • A versengés pszichológiája
 • Az állampolgáriság pszichológiája
 • Kulturális összehasonlítás

Doktori fokozatszerzés:

Pszichológiai Tudományok Kandidátusa, 1995, MTA
Témavezetés

Megvédett doktori dolgozatok témavezetője 2010-ben

 • Berkics Mihály (2010)  A versengés kognitív vonatkozásai, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola
 • Orosz Gábor: (2010) A versengés, a csalás és a korrupció szociális reprezentációja: magyar–francia összehasonlítás,  ELTE Pszichológiai Doktori Iskola és Ecole Doctorale SHS, Université de Reims, Champagne-Ardenne
 • Sándor Mónika (2010) A társas összehasonlítás és a versengés korai megnyilvánulásai teljesítményhelyzetekben, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola

Folyamatban lévő Ph.D. témavezetés:

 • Lehoczki Szilvia: Középiskolások agresszióhoz fűződő személyes viszonya és általános attitűdje, Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
 • Sebestyén Nóra: A perfekcionizmus, a tanulmányi motiváció, az attribúciós folyamat, a versengés és a pszichológiai jól-lét kapcsolatának vizsgálata magyar és kínai diákok között. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
 • Nagy Tamás. A versengést és győzelmet kísérő pozitív stressz pszichofiziológiája, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola

Legfrissebb publikációk:

Cikkek:

 1. Sándor, M., Orosz, G., Fülöp, M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8-9 éves kisiskolások körében: egy asszociációs vizsgálat tükrében. Pszichológia, 30 (3), 175-205.
 2. Davies, I., Fülöp, M. (2010). ‘Citizenship’: What Does It Mean to Trainee Teachers in England and Hungary? Napredak, 151 (1), 8-32.
 3. Liu, J. Paez, D., Hanke, K., Rosa, A., Hilton, D.J., Sibley, …, Fülöp, M. (2011). Cross-cultural dimensions of meaning in the evaluation of events in world history? Perceptions of historical calamities and progress in cross-cultural data from 30 societies. Journal of Cross-Cultural Psychology. (first published online: 2011.01.17)
 4. Fülöp, M. (2011) Enthusiasm or/and fear concerning globalisation among post-socialist youth: the case of Hungarian university students. Citizenship, Teaching and Learning. Vol. 6. March. Special Issue. (in press)
 5. Fülöp, M., Sebestyén, N. (2011) Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló egyetemisták szemével. Pszichológia. 30. 2. (in press)

Könyvfejezetek:

 1. Schneider, B., Benenson, J., Fülöp, M., Berkics, M., & Sándor, M. (2010). Cooperation and Competition. In P.K. Smith, & C.H. Hart (Eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development (pp. 472-490). London: Blackwell Publishing Ltd.
 2. Gordon Győri, J., Fülöp, M. (2010). Views on Intelligence. In J. Arthur, & I. Davies (Eds.), The Routledge Education Studies Textbook (pp. 93-107). London: Routledge.
 3. Fülöp, M. (2010). Introduction. In A. Chybicka, S. F. Safdar, & A. Kwiatowska (Eds.), Culture and Gender: an Intimate Relation. Part III. Gender Stereotypes and Selected Aspects of Psychological Functioning of Men and Women. Cultural and Cross-Cultural Perspective. Deconstructing Masculinity (pp. 226-227). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Fülöp, M. (2010). Culture Shock and the Birth of the Modern Japanese Novel: Natsume Soseki. In A. N. Eigeartaigh, & W. Berg. (Eds.), Exploring Transculturalism (pp. 63-81). Wiesbaden: Springer-Verlag für Sozialwissenschaften.
 5. Kovalcikova, I., Fülöp, M. (2010). Research on Social Capital in the Visegrad Context: The Case of Business and Competition. In O. Bakić, Business Economics in Transition. Proceedings of Educon University for Social Sciences. Book 1. (pp. 8-18).  Sremska Kamenica – Novi Sad: Educons University.
 6. Fülöp, M., Aktan, E. Davies, I., & Navarro, A.  (2010) What is citizenship? A comparison of representations from Turkey and old and new EU countries. In. P. Cunningham (Ed.), Lifelong learning and Active Citizenship (257-268). London: London Metropolitan University.
 7. Maldonado, A., Murillo, J., Navarro, A., Messina, C., Jacott, L., Maiztegui, C., …, Fülöp, M.(2010). Judgments of teacher training students from three European countries on the efforts of social institutions for the integration of immigrants, In P. Cunningham & N. Fretwell (Eds.), Lifelong Learning and Active Citizenship (181-188). London: CiCe.
 8. Johansson, R., Adalbjarnardottir, S., Cajani, L. Fülöp, M., & Harnett, P. (2010). War and peace in citizenship research. London: Metropolitan University. 1-23.
 9. Fülöp M. (2010). A társas viselkedés szociálpszichológiája: társas összehasonlítás az iskolában. In Zsolnai A., & Kasik L. (Szerk.), A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai: Tanulmánygyűjtemény (48-77). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Legfontosabb publikációk:

 1. Fülöp, M.(2004) Competition as a culturally constructed concept. In: C. Baillie; E. Dunn, Y. Zheng (eds.) Travelling facts. The Social Construction, Distribution, and Accumulation of Knowledge. Frankfurt/New York: Campus Verlag. 124-148
 1. Fülöp, M., Ross, A. (2005) (eds.) Growing up in Europe today: Developing identities among adolescents.  Stoke-on-Trent. Trentham Books and Sterling, USA.
 1. Fülöp, M., Ross, A., Pergar Kuscer, M., Razdevsek Pucko, C. (2007)  Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In F.Salili., R.Hoosain (Eds), Research in Multicultural Education and International Perspective, Vol 6: Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. Greenwich, CT: Information Age Publishing. 235-284
 1. Schneider, B., Benenson, J., Fülöp, M., Berkics, M., & Sándor, M. (2010). Cooperation and Competition. In P.K. Smith, & C.H. Hart (Eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development (pp. 472-490). London: Blackwell Publishing Ltd.
 1. Hutchings, M., Fülöp, M., Van Den Dries, A. (ed) (2002) Young People’s  understanding of economic issues in Europe. Stoke-on-Trent: Trentham Books p. 1-232

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MTA Pszichológiai Kutatóintézet, tudományos igazgatóhelyettes
 • Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa, Társadalomtudományi Kuratórium, tag
 • Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság, tag

Nemzetközi szervezet vezetősége

 • International Association for Cross-Cultural Psychology, főtitkár helyettes
 • Harry and Pola Triandis Doctoral Dissertation Award Committee, elnök
 • Children’s Identity and Citizenship: European Association, kutatási és publikációs titkár
 • Children’s Identity and Citizenship in Europe, SOCRATES Academic Network. Vezetőségi tag
 • ‘New researchers for the new Europe’ Nemzetközi Doktori Hallgatói konferencia elnöke
 • COST (Cooperation in Science and Technology) ACTION, IS0801 Cyberbullying: Coping with and enhancing positive uses of new technologies in relationships in educational settings, vezetőségi tag

Folyóirat szerkesztés

 • Citizenship, Teaching and Learning, társszerkesztő
 • European Psychologist, szerkesztőbizottsági tag
 • International Perspectives in Psychology (APA),  szerkesztőbizottsági tag
 • Napredak (Pedagógiai Elméleti és Gyakorlati Folyóirat, Zágráb) szerkesztőbizottsági tag
 • Citizenship, Social and Economics Education, szerkesztőbizottsági tag
 • Pszichológia, szerkesztőbizottsági tag
 • Magyar Pszichológiai Szemle, szerkesztőbizottsági tag

Hivatkozások: