Garai Imre

 

Garai Imre, egyetemi tanársegéd,
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiatörténeti Tanszék
szoba: KAZY 308
telefon: 461-4500/3851
e-mail: garai.imre@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/garai-imre

Tudományos tevékenység :

Kutatási terület:

 • magyar politika- és társadalomtörténet a 19–20. században.
 • magyar felsőoktatás története a 19–20. században
 • a Báró Eötvös József Collegium története 1895–1950
 • a magyar középiskolai tanári professzió kialakulása

Doktori fokozatszerzés: Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés műhelye. A Báró Eötvös József Collegium története 1895–1950. Neveléstudomány (pedagógiatörténet), 2014, ELTE PPK

Témavezetés:

 • a magyar középiskolai tanárképzés története a 19–20. században
 • a magyar felsőoktatás intézményrendszerének változásai a 19–20. században

 

Legfrissebb publikációk:

 1. Garai Imre (2013): Mika Sándor tanári tevékenysége az Eötvös Collegium korai időszakában. Történelemtanítás, 48. 3–4. sz. Letöltés: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2013/12/04_03_03_Garai.pdf  2013. december 31. 11:45.
 2. Garai Imre (2013): Eötvös József és a magyar középiskolai tanári szakma kialakulása. A Báró Eötvös József Collegium létrejöttének előzményei. In: Gángó Gábor (szerk.): A kincset csak fáradtsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. 371–381.
 3. Imre Garai (2013): The Baron József Eötvös Collegium as an elite teacher training institute. The analysis of the admitted members between 1895 and 1950. History of Education and Children’s Literature, 8. 1. No. 215–231.

Legfontosabb publikációk:

 1. Garai Imre (2013): Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés műhelye, az 1895–1950 között felvettek személyi anyagainak elemzése. Iskolakultúra, 23. 1. sz. 16–28.
 2. Garai Imre (2013): Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés műhelye (egy doktori kutatás folyamata). In: Baska Gabriella, Hegedűs Judit és Nóbik Attlia (szerk.): A neveléstörténet változó arcai. A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 41–51.
 3. Garai Imre (2011): A Magyar középiskolai tanári szakma kialakulása. In: Horváth László, Laczkó Krisztina és Tóth Károly (szerk.): Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a D.MCMXI inaugurati. Typotex – Eötvös József Collegium, Budapest. 176–202.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Eötvös József Collegium tagja 2005–2013
 • ELTE PPK Pedagógiatörténeti tanszék demonstrátor 2007–2010

 

Hivatkozás:

Magyar tudományos Művek Tára