Golnhofer Erzsébet

Golnhofer Erzsébet, ny. habil egyetemi docens, óraadó
szoba: KAZY 219.
telefon: 461-4500/3468
e-mail: golnhofer.erzsebet@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/golnhofer-erzsebet

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • Személyre szabott pedagógia; adaptív oktatás.
 • Gyermek- és ifjúkorok kutatása.
 • Politika és pedagógia az ötvenes és hatvanas években.

Tudományos fokozatok, címek:

 • egyetemi doktori cím (1976, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • a neveléstudomány kandidátusa (1992, Magyar Tudományos Akadémia)
 • habilitáció (2005, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Témavezetés:

 • Személyre szabott pedagógia: innovatív tanulási környezetek.
 • Kapcsolati hálók a magyar neveléstudományban az ötvenes és hatvanas években.
 • Affektív terek az iskolákban.

Legfrissebb publikációk:

 1. Evaluation in Pedagogy. In: Franz Schaffhauser (2007, ed): New methods in student performance assessment – Theoretical Manual for Teacher Training and Teacher In-Service Training. Education and Culture. SZÁMALK Education Ltd, Bp., 10-30.
 2. Régmúlt idők iskolái egy régmúlt kutatás tükrében. (2008, társsz.) In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. Szerk.: Kiss Endre – Buda András. Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen, 58-67.
 3. Towards Democracy in Hungarian Science of Education and School-System. European Journal of Mental Health, 2008, 2: 227-242.
 4. Gyermekkorok térben és időben. (2010, társsz.) In: Szabolcs Éva (szerk.)- Garai Imre (közrem.szerk.): Neveléstudomány – reflexió – innováció. Gondolat Kiadó, Budapest, 188 -205.
 5. Narratíva és gyermekkor-kutatás. (2010, társsz.) In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 286-296.

Legfontosabb publikációk:

 1. Theoretical attempts of modernizing the Hungarian education between 1945 and 1948. (1995) In: Education in Europe: An intercultural task…Ed.: Christoph Wulf. Waxmann, New York, etc., 145-148.
 2. Az esettanulmány. (2001) Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 107 p.
 3. Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949. (2004) Iskolakultúra könyvek, Pécs, 148 p.
 4. Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. (2005, társsz.), Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 122 p.
 5. Iskola és történeti emlékezet. Egy 1947-48-ban született iskolai ankét. (2009, társszerk.)  Gondolat Kiadó, Budapest, 402 p.

Szakmai, közéleti tevékenység (2010-2011):

 • Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, tag
 • Magyar Tudományos Akadémia Didaktikai Albizottság, tag
 • Magyar Pedagógiai Társaság, tag
 • Tanárképzők Szövetsége, tag
 • ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, témavezető
 • Pedagógusképzés folyóirat, rovatvezető
 • Oktatásmódszertani Kiskönyvtár, sorozatszerk.
 • Könyv és Nevelés, szerk. bizottsági tag

Hivatkozások: