Győri János

Dr. Győri János, egyetemi docens
szoba: IZU 110
telefon: 461-2600/5638
e-mail: gyori.janos@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/gyori-janos

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • bevándorló gyerekek iskolai szocializációja akkulturációja
 • tanárok interkulturális nézetei
 • a tehetségpedagógia nemzetközi tendenciái
 • tanórakutatás
 • tudásmenedzsment és innováció az oktatásügyben

Habilitáció: 2011

Doktori fokozatszerzés:
Tehetséges gyerekek gondolkodásikészség-fejlesztése
neveléstudomány
2002
ELTE PPK
Jelenlegi doktori témavezetés:

 • Erős Petra: Iskolaelhagyók Japánban
 • Hegedűs Anita: Normál intellektusú és enyhe értelmi fogyatékos tanulók összehasonlító vizsgálata az énhatékonyság és a szociális kompetenciák tükrében
 • Pechnyó Péter: Bevándorolt török gyerekek beilleszkedése a magyar közoktatásba
 • Varga Eszter: Az állami oktatásirányítás és a lakosság egyezkedési folyamatai a 2. világháború utáni dél-koreai oktatásügy reformkísérleteiben

Szakdolgozati témák:

 • összehasonlító pedagógia
 • bevándorló gyerekek iskolázása
 • tehetségpedagógia
 • kelet-ázsiai országok oktatásügye
 • nem nyugati pedagógiák
 • oktatási rendszerek/modellek
 • tudásmenedzsment és innováció az oktatásügyben

Legfrissebb publikációk:

 1. Gordon Győri J. (Ed.) (2011). International horizons of talent support, I. Budapest: MATEHETSZ Géniusz Projekt Iroda.
 2. Balázs É., Einhorn Á., Fischer M., [Gordon] Győri J., Halász G., Havas A., Kovács I.V., Lukács J., Szabó M. és Wolfné Borsi J. (2011). Javaslat a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer fejlesztésének stratégiájára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
 3. Gordon Győri J., Boreczky Á., Czachesz E. & Vámos Á. (2011). Multicultural education in Hungary. In J. Spinthorakis, J. Lalor & W. Berg (szerk.), Cultural diversity in the classroom: A European comparision (pp.29-44). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden: VS Verlag fur̈ Sozialwissenschaften.
 4. Gordon Győri János (2011). Angol vagy kínai: Küzdelem a méltányos és gazdaságilag is hasznos oktatási nyelvért. Szingapúr példája. In Horváth István és Tódor Erika Mária (Szerk.), Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét (pp. 165-184). Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.
 5. Gordon Győri J. (2011). Az olvasás össztantárgyi feladat. In Nagy A., Imre A. & Köntös N. (Szerk.), Az olvasás össztantárgyi feladat (pp. 279-286). Szombathely: Savaria University Press.

Legfontosabb publikációk:

 1. Gordon Győri J. (Ed.) (2011). International horizons of talent support, I. Budapest: MATEHETSZ Géniusz Projekt Iroda.
 2. Gordon Győri J., Boreczky Á., Czachesz E. & Vámos Á. (2011). Multicultural education in Hungary. In J. Spinthorakis, J. Lalor & W. Berg (szerk.), Cultural diversity in the classroom: A European comparision (pp.29-44). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden : VS Verlag fur̈ Sozialwissenschaften. ,
 3. Balázs É., Einhorn Á., Fischer M., [Gordon] Győri J., Halász G., Havas A., Kovács I.V., Lukács J., Szabó M. és Wolfné Borsi J. (2011). Javaslat a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer fejlesztésének stratégiájára. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
 4. Gordon Győri, J. & Nagy T. (2011). New trends in talent support: Lessons in Good Practice from nine countries. In J. Gordon Győri (Ed.) International horizons of talent support, I. (pp. 229-242) Budapest: MATEHETSZ Géniusz Projekt Iroda. ,
 5. Gordon Győri, János & Fülöp. Márta (2010). Concepts of intelligence. In J. Arthur & I.Davies [Szerk.], The Routledge education studies textbook  (pp. 93-106). London: Routledge.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Olvasástársaság elnöke
 • Magyartanárok Egyesülete tagja
 • Japán-Magyar Baráti társaság tagja

Hivatkozás: