Halász Erna

 

  Halász Erna, egyetemi adjunktus
Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
szoba: IZU, 317
telefon: 461-2600/5625
e-mail: halasz.erna@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/halasz-erna

 

Tudományos tevékenység:

Kutatási terület:

  • önéletrajzi emlékezet fejlődése
  • szemtanú emlékezet kérédései gyermekkorban, a befolyásolhatóság vizsgálata
  • utánzásos vizsgálatok kisgyermekkorban
  • perspektívaváltás fejlődése

 

Doktori fokozatszerzés:

Cím: Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának pillérei. A perspektívaváltás és a narratív fejlődés vizsgálata kisgyermekkorban
Terület: pszichológia
Év: 2013
Egyetem: ELTE

 

Témavezetés:

  • gyermekkori szemtanú-emlékezeti kutatások
  • a perspektívaváltás szerepe az emlékezeti működésben

 

Legfrissebb publikációk:

Halász Erna, Király Ildikó (2013):A narratívum szerepe utánzásos emlékfelidézés során kisgyermekkorban. Pszichológia,33(3), 223—251.

Halász Erna, Király Ildikó (2013): Téves emlékek gyerekkorban – Trauma és befolyásolhatóság. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1),57—70.

Király Ildikó, Halász Erna (2012): Átlépés az örök jelenből a múló időbe I. Az „én tapasztaltam élménye” és emlékezeti idő kibontakozása. Pszichológia,32(2), 119—132.

Király Ildikó, Halász Erna (2012): Átlépés az örök jelenből a múló időbe II. Az összehasonlító idő mint a kritikai perspektíva lehetséges alapja: a korai forrásemlékezet, realitásmonitorozás és a befolyásolhatóság problémái. Pszichológia, 32(4), 297—316.

Király, I., Halász, E., Somogyi, E. (2012): The influence of linguistic setting on memory recall in two-three-year-old children In:  Mosaics on Memory Development and Cultural Learning. Budapest: Eötvös Loránd University, pp. 16—40.

 

Legfontosabb publikációk:

Halász Erna, Király Ildikó (2013):A narratívum szerepe utánzásos emlékfelidézés során kisgyermekkorban. Pszichológia,33(3), 223—251.

Halász Erna, Király Ildikó (2013): Téves emlékek gyerekkorban – Trauma és befolyásolhatóság. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1),57—70.

Király Ildikó, Halász Erna (2012): Átlépés az örök jelenből a múló időbe II. Az összehasonlító idő mint a kritikai perspektíva lehetséges alapja: a korai forrásemlékezet, realitásmonitorozás és a befolyásolhatóság problémái. Pszichológia, 32(4), 297—316.

Répási Éva, Halász Erna és Király Ildikó (2011): A kihallgatási technikák emlékezetre gyakorolt hatása: a szemtanú-emlékezet sérülékenységének bizonyítékai. Alkalmazott Pszichológia, 2011/4, 39—62.

Halász Erna (2009): Gyermek tanúk: a rajzolás szerepe az emlékezésben. Pszichológia, 29(3), 255—284.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

  • Társas Elmék Kutatócsoport tagja (ELTE)
  • MPT tagja (Fejlődéslélektani Szekció)
  • Pro Psychologia Alapítvány titkára

 

Hivatkozások: