Halász Gábor

Halász Gábor, egyetemi tanár, központvezető
szoba: KAZY 404
telefon: 461-4500/3857
e-mail: halasz.gabor@ppk.elte.hu
weblap: http://halaszg.ofi.hu/

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • oktatásszociológia, oktatáspolitika-kutatás
 • oktatásirányítás és oktatásmenedzsment,
 • oktatási rendszerek elmélete, nemzetközi összehasonlító elemzések
 • felsőoktatás-kutatás
 • oktatás és nemzetközi együttműködés, európai integráció és oktatás

Doktori fokozatszerzés:
Terület: neveléstudományok

 • Egyetemi doktor (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, Budapest, 1982);
  – Neveléstudomány kandidátusa (MTA, 1988);
  – MTA doktora (MTA, 2003)
  – Egyetemi habilitáció (ELTE, 2007)

Témavezetés (PhD –hallgatók Neveléstudományi Doktori Iskola)

 • Arató Gergely Az oktatás és munkaerőpiac kapcsolatának vizsgálata.
 • Békési Kálmán: Adatokra, tényekre alapozott iskolafejlesztés.
 • Faragó Lívia: Az iskolai szintű humánerőforrás menedzsment szerepe a tanulói eredményességben, a kompetenciamérések tükrében
 • Fazekas Ágnes: A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai.
 • Horváth László: A magyar felsőoktatás stratégiai implementációs képességének és folyamatának vizsgálata a tanulási eredmények alapú megközelítés tükrében
 • Német Szilvia: Méltányosság a közoktatásban – hazai és nemzetközi deszegregációs modellek iskolaszintű vonatkozásai
 • Pálvölgyi Krisztián: A magyar felsőoktatásban zajló változások: rendszerszintű és intézményszintű folyamatok elemzése – A magyarországi Bologna-implementációs folyamat elemzése
 • Prekopa Dóra: Európai integráció és oktatás: uniós hatások a nemzeti oktatási rendszerekben
 • Schnellbach Máté  Az iskola szervezeti jellemzőinek hatása az oktatás eredményességére, különös tekintettel a méltányosságra.
 • Simon Réka Zsuzsanna: A magyar, mint kisebbségi nyelv oktatása Romániában
 • Sipos Judit: Az országos kompetenciamérés tanítási, tanulási folyamatra gyakorolt hatása, eredményeinek hasznosítása, a hasznosítást befolyásoló intézményi tényezők vizsgálata
 • Stéger Csilla: Tanárképzés szerkezeti összehasonlítása Európában és a hazai tanárképzés intézményi menedzsment vizsgálata
 • Szlamka Erzsébet: A közép-európai országok felnőttképzésének fejlődéstörténete

Legfrissebb publikációk:

 1. Eredményes tanulás, kurrikulum, oktatáspolitika In: Benedek András; Golnhofer Erzsébet (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből – 2013: Tanulás és környezete. Budapest: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2014. pp. 79-104.
 2. European Union: The Strive for Smart, Sustainable and Inclusive Growth In: Yan Wang (szerk.) Education Policy Reform Trends in G20 Members. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2013. pp. 267-288.
 3. Az oktatáskutatás globális trendjei, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 95 p. 
 4. Az oktatás az Európai Unióban: Tanulás és együttműködés, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2012. 376 p.
 5. Finanszírozási reformok a felsőoktatásban: nemzetközi összehasonlító elemzés In: Temesi József (szerk.)
 6. Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. 338 p.
  Budapest: Aula Kiadó, 2012. pp. 9-65.
 7. The role of educational research and innovation in improving educational systems: a CIDREE perspective. in: Stoney Sheila M. (ed): Beyond Lisbon 2010: perspectives from research and development for education policy in Europe. 2010: the 20th Anniversary of CIDREE Yearbook. pp. 159-174
 8. Organisational Change and Development in Higher Education. in: Jeroen Huisman & Attila Pausits (ed). Higher Education Management and Development. Waxmann. Münster. 2010. p. 51-65.
 9. From deconstruction to systemic reform: educational transformation in Hungary(Charles University. Prague). Orbis Scholae. 2007., Vol. 1., No. 2., pp. 45-79. o.
 10. Tanulás, tanuláskutatás, oktatáspolitika. Pedagógusképzés. 2009. 2-3. szám. 7-36.
 11. Az oktatás fejlődése és uniós tagságunk: 2006-2009. Educatio. 2010. Tavasz. 34-53.

Legfontosabb publikációk:

 1. Az oktatási rendszer, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.
 2. Educational change and social transition in Hungary. In: Anchan. J.P., Fullan, M., Polyzoi, E. (ed.) Change forces in Post-Communist Eastern Europe. RoutledgeFalmer. London and New York. 2003. 55-73. p.
 3. European co-ordination of national education policies from the perspective of the new member countries. In: Becoming the best – Educational ambitions for Europe. CIDREE-SLO. Enschede. 2003. 89-118. p.
 4. From deconstruction to systemic reform: educational transformation in Hungary (Charles University. Prague). Orbis Scholae. 2007., Vol. 1., No. 2., pp. 45-79. o.
 5. Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában, Iskolakultúra, 2002/4. sz. 3-11.
 6. Az oktatás az Európai Unióban: Tanulás és együttműködés, Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2012. 376 p.

Szakmai, közéleti tevékenység:

Oktatás:

Hivatkozások:

Intézmények:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (korábban Országos Közoktatási Intézet)