Hegedűs Judit

dr. Hegedűs Judit, adjunktus
szoba: KAZY 307
telefon: 461-4500/3852
e-mail: hegedus.judit@ppk.elte.hu
weblap: http://hegedus.name

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • Gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés, kriminálpedagógia
 • Gyermek- és ifjúságvédelem története és jelene
 • Történeti ikonográfia, ikonográfiai kutatások
 • Nőnevelés története
 • Óvodatörténet

Doktori fokozatszerzés: Fiatalkorú bűnelkövetők gyermekkora és a javítóintézetben töltött évek Pedagógiai vizsgálata, Neveléstudomány, 2008. ELTE PPK

Témavezetés:

 • Gyermek- és ifjúságvédelem, kriminálpedagógia, devianciaszociológiai témák
 • Neveléstörténet: gyermekvédelem története, családtörténet
 • Gyermekkor-kutatás: hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek a társadalomban
 • Ikonográfiai kutatások: fotók a pedagógiai kutatásban

Legfrissebb publikációk:

 1. Életutak és sorsok a javítóintézeti világból. Gondolat, Budapest, 2010.
 2. A javítóintézet világa. Szerkesztett tanulmánykötet. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010.
 3. Constructing normal/abnormal children in educational journals in Hungary 1868-1914 (Társszerző: Szabolcs Éva). In: Attila Nóbik – Béla Pukánszky (Hrsg.): Normalität, Abnormalität und Devianz. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010. 237-246. o.
 4. Pedagógiai etnográfiai kutatás fiatalkorú bűnelkövetők körében. In: Bábosik István (szerk.): Az iskola fejlődési tendenciái. Karácsony Sándor Könyvtár, Debrecen, 2010. 342-358. o.
 5. Gyermekvédelmi esetek a dualizmus korából. Társszerző: Dóra Szilvia In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermeknevelés – pedagógusképzés 2010. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 127-140. o.

Legfontosabb publikációk:

 1. Javítóintézeti neveltek 1945-50 között Aszódon. Budapest, Önkonet, 2005.
 2. Életutak és sorsok a javítóintézeti világból. Gondolat, Budapest, 2010.
 3. A javítóintézet világa. Szerkesztett tanulmánykötet. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2010.
 4. Kinderschutz der 50er Jahre. In: Johanna Hopfner – András Németh – Éva Szabolcs (Hrsg.): Kindheit – Schule – Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009. 79-86. o.
 5. Constructing normal/abnormal children in educational journals in Hungary 1868-1914 (Társszerző: Szabolcs Éva). In: Attila Nóbik – Béla Pukánszky (Hrsg.): Normalität, Abnormalität und Devianz. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2010. 237-246. o.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pedagógiai Társaság, tag, a Neveléstörténeti Szakosztály titkára 2002 –
 • Tanárképzők Szövetsége, tag 2003 –
 • Magyar Kriminológiai Társaság, tag 2005 –
 • Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület, tag 2009 –
 • Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely vezetője
 • Együtt a gyermekvédelemben folyóirat szakmai szerkesztője
 • Pedagógusképzés folyóirat szerkesztőja