Honbolygó Ferenc

Honbolygó Ferenc, egyetemi adjunktus
szoba: Izu 419
telefon: 461-4500
e-mail: honbolygo.ferenc@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/honbolygo-ferenc
www.mtapi.hu/hf

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • hallási észlelés
 • nyelvi feldolgozás
 • zenepszichológia
 • kognitív fejődési zavarok
 • eseményhez kötött agyi potenciálok

Doktori fokozatszerzés: PhD fokozat, cím: A beszéd prozódiai jellemzőinek észlelése, terület: Kognitív Pszichológia, év: 2010, egyetem: ELTE-PPK

Témavezetés:

 • percepció
 • beszéd és nyelv
 • zenepszichológia
 • kognitív fejlődési zavarok

 

Legfrissebb publikációk:

 1. Ragó A, Honbolygó F, Róna Zs, Beke A, Csépe V (2014) Effect of maturation on suprasegmental speech processing in full- and preterm infants: A mismatch negativity study. Research in Developmental Disabilities. 35:(1) pp. 192-202. (2014)
 2. Honbolygó F., Csépe, V. (2013) Saliency or template? ERP evidence for long-term representation of word stress. International Journal of Psychophysiology. 87: pp. 165-172.
 3. Lohvansuu K, Hämäläinen J A, Tanskanen A, Bartling J, Bruder J, Honbolygó F, Schulte-Körne G, Démonet J -F, Csépe V, Leppänen P H T (2013) Separating mismatch negativity (MMN) response from auditory obligatory brain responses in school-aged children. Psychophysiology 50:(7) pp. 640-652. (2013)
 4. Honbolygó F, Török Á, Bánréti Z, Hunyadi L, Csépe V (2012) ERP of prosody and syntax interaction in embedded sentences. International Journal of Psychophysiology 85:(3) pp. 352-353.
 5. Honbolygó F (2011) A beszéd prozódiai jellemzőinek észlelése.: A hangsúly pszicholingvisztikai és agyi háttere. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1-130 p.

 

Legfontosabb publikációk:

 1. Honbolygó F., Csépe, V. (2013) Saliency or template? ERP evidence for long-term representation of word stress. International Journal of Psychophysiology. 87: pp. 165-172.
 2. Honbolygó F (2011) A beszéd prozódiai jellemzőinek észlelése.: A hangsúly pszicholingvisztikai és agyi háttere. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1-130 p.
 3. Honbolygó, F.  (2008) Beszédészlelés, mentális lexikon, beszédprodukció. In: Csépe, V., Győri, M., Ragó, A. (szerk) Általános pszichológia III. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris Kiadó, Budapest. 59-115.o
 4. Honbolygó, F., Csépe, V., Fekésházy, A., Emri, M., Márián, T., Sárközy, G. and Kálmánchey, R.  (2006) Converging evidences on language impairment in Landau–Kleffner Syndrome revealed by behavioral and brain activity measures: A case study. Clinical Neurophysiology. 117/2, 295-305.
 5. Honbolygó, F., Csépe, V., Ragó, A. (2004) Suprasegmental Speech Cues are Automatically Processed by the Human Brain: a Mismatch-Negativity Study, Neuroscience Letters, 363/1. 84-88.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Pszichológia folyóirat szerkesztő
 • peer review nemzetközi folyóiratok számára

Hivatkozások: