Horváth H. Attila

Horváth H. Attila, PhD, habil. tudományos főmunkatárs

szoba: KAZY 302/C

telefon: 461-4500/ 3888

email: horvath.h.attila@ppk.elte.hu

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • az informális tanulás történeti aspektusai
  • erkölcsi szocializáció az iskolában
  • Freinet-pedagógia

Doktori fokozatszerzés:

 • neveléstudomány kandidátusa 1989. MTA
 • habilitáció: neveléstudomány, 2008. Pannon Egyetem

Témavezetés:

 • az informális tanulás

Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004538

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottság
 • Magyar Pedagógiai Társaság
 • Magyar Történelmi Társulat
 • Tanárképzők Szövetsége
 • Association for Moral Education
 • International Sonnenberg Association
 • FIMEM