Hunyady György

Hunyady György professor emeritus
szoba: IZU 215
telefon: 461-2690/5607
e-mail: hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/hunyady-gyorgy

Tudományos tevékenység
Kutatási terület: Szociálpszichológia

 • a, szociális attitűdök,
 • b, szociális percepció
 • c, kognitív stilus és nézetrendszerek
 • d, sztereotípiarendszerek és a társadalmi közérzet történeti változásai

Doktori fokozatszerzés:
PhD történelem 1967 ELTE
Kandidátura pszichológia 1972 MTA-TMB
Pszichológiai tudományok doktora 1986 MTA-TMB

Témavezetés:    PhD 34 témában, többek között

 • Baumstark Beáta Társas társadalmi folyamatok a pályaorientáció tükrében
 • Bíró Balázs Szervezeti tanulás- Tanuló szervezet
 • Bolyki Dániel Kognitív márkatérkép
 • Bradács András Politikai pszichológia
 • Csőzik Rita Történelmi változások és szereplői pszichológiája
 • Csuhaj Roland Történelmi változások és szereplői pszichológiája
 • Fábián Tamás A pénz pszichológiája
 • Forgó Melinda Felsőoktatásmenedzsment
 • Gaál Nóra Önkéntesek megítélése és motivációja
 • Gyene Gyöngyvér A fenntarthatóság kommunikációja felnőtteknek
 • Katona Nóra Tanulói stílusok és szocializáció összehasonlító vizsgálat
 • Kovács Mónika Nemi ideológiák és karrier-aspirációk különböző felsőoktatási intézményekben tanuló diákok körében
 • Kőrössy Judit Vélekedések a gyermek természetéről, A vélekedések formálódásának modellezése szülők és egyetemisták kérdőíves vizsgálata alapján
 • Krekó Péter Összeesküvés elméletek
 • Kulikné Láng Zsuzsa Fogyasztói szokások és azok pszichológiai folyamatai
 • Lángné Tarnai Márta Társadalmi hatások a családi szerepek és társas érzelmek konstrukciójában
 • Mundy Péter A politikai pályafutás pszichológiája
 • Nárai Erzsébet Egészségstilus-szegmentáció és az egészségattitűdök
 • Némethné Kollár Katalin Tanulók iskolai közérzete és társas kapcsolatai
 • Sándor Mónika A versengés fogalma kisiskoláskorban.
 • Sárosdi Anna Vörös Anna A pedagógus-diák interakció
 • Selymes Orsolya Közhangulat és érzelmek személyes és társadalmi fordulatok tükrében: a sértettség társadalmai
 • Simkó János Cipollák a XXI. Században Manipulációs technikák a közélet, a gazdaságosság és a média kommunikációjában
 • Széll András Az előítéletek és sztereotípiák társadalmi reprezentációja
 • Zétényi Ágnes A tanulási eredményesség összetevőinek vizsgálata

Legfrissebb publikációk:

 • Hunyady György: Történelem, nemzeti nézőpont, pszichológia: egy tucat tézis a kutatás hátteréről in: Münnich Ákos, Hunyady György (szerk.) A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010 7-77.
 • Hunyady György: A közérzet társadalmi hullám verése Budapest: Napvilág Kiadó, 2010. 245 p.
 • Hunyady György (szerk.)Pedagógusképzés: „magyar bolognai rendszerben”
 • Budapest: Eötvös Kiadó, 2010. 254 p. ISBN: 9789633120194

Legfontosabb publikációk:

 • Hunyady György: A szociálpszichológia történeti olvasatai, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 530 p.2004
 • Hunyady György: Social stereotypes and the “implicit social theory”, In: Jost JT, Banaji MR, Rentice DA (szerk.) (szerk.) Perspectivism in Social Psychology : The Yin and Yang of Scientific Progress. Washington: American Psychological Association, 2004. pp. 187-201
 • Hunyady György, John T Jost, S Blount, J Pfeffes: Fair Market Ideology: its cognitive – motivational underpinnings, In: RM Kramer, BM Staw (szerk.) (szerk.) Research on organizational Behavior. Amsterdam: Elsevier, 2003. pp. 53-93.
 • Hunyady György: Történeti bevezetés a szociálpszichológiába, Budapest: Eötvös Kiadó, 404 p.1998
 • Hunyady György: Stereotypes during the decline and fall of communism, London ; New York: Routledge, 334 p 1996
 • Hunyady György: Sztereotípiák a változó közgondolkodásban, Budapest: Akadémiai Kiadó, 553 p. 1996

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • 1973–  MTA Pszichológiai Bizottsága, tag–, titkár(1976-1986) alelnök (1986-1990) elnök (1990-2000)
 • 1987– International Council of Psychologists, tag
 • 1988– European Association of Experimental Social Psychology, tag
 • 1989-1991 II. Európai Pszichológiai Kongresszus, elnök European Federation of Psychological Associations
 • 1993– American Psychological Association Society for Social and Personality Psychology, tag
 • 2001–  MTA levelező tagja
 • 2007–  MTA rendes tagja
 • 2007–  MTA II. Osztálya osztályelnök-helyettes
 • 1998– Alkalmazott Pszichológia Alapítvány, kuratóriumi elnök

Hivatkozások: