Kádi Anna

 

 KadiAnna

Kádi Anna, egyetemi tanársegéd
szoba: IZU 20
telefon: +36 20 9380 720
e-mail: kadi.anna@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kadi-anna

Tudományos tevékenység :

Kutatási terület:

– szervezeten belüli teljesítmény, elégedettség, szervezeti kultúra és motiváció vizsgálata

– szervezeti kockázatvállalás vizsgálata különös tekintettel a szervezeten belüli bizalom, együttműködés és ösztönzés kérdéseire

– vállalkozói attitűd vizsgálata

Doktori fokozatszerzés: folyamatban ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola (témavezető Dr Faragó Klára)

 

Legfrissebb publikációk:

  1. Kádi A. Faragó K. (2011)  Perception and Reality: Organisational risk taking, choice of strategy, and success under ordinary conditions and in times of crisis in  R. J. Fairchild (ed) Entrepreneurship: Motivation, Performance and Risk Reward  közlésre elfogadva 2011
  2. Faragó, K, Kádi, A.(2011) Vállalkozó szellem a tudományos élet szereplőinél , a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, Az ítéletalkotás és a döntéshozatal személyi és helyzeti tényezői szimpózium előadás, Budapest, 2011. május 25-27.
  3. Kádi, A, Jakab J (2011) A felsőzsolcai árvíz és devecseri vörösiszap katasztrófa. A katasztrófát követő csoportos pszichológiai utógondozás lehetőségei és tapasztalatai  a Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, A katasztrófapszichológiai tevékenység hazai helyzete c. szimpózium előadás Budapest, 2011. május 25-27
  4. Kádi, A (2011.) Mit vitt és mit hozott? Árvíz Felsőzsolcán, A pszichológiai utógondozás és traumafeldolgozás tapasztalatai autogén tréninggel, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IV. Országjáró Konferenciája, Pécs, 2011 október 1.
  5. Tanulmány a FŐTÁV Zrt. szervezeti és vezetési rendszeréről  és szervezeti kultúrájáról (2011) (Készült az ELTE PPK Gazdaság és Döntéspszichológiai Intézet Szervezetfejlesztés Kurzusának hallgatói bevonásával)

Legfontosabb publikációk:

  1. Kádi, A (2007) Szegény gazdagok vagy gazdag szegények? In. Bölcsészműhely, Szeged 2007.
  2. Kádi, A (2009) Egyetemisták nézetei a szegénységről és gazdagságról. Sztereotípiák és attribúciók In. Társadalomlélektani tanulmányok I. Ezerarcú reperezentáció szerk: Szabó Éva, Kőrössy Judit, Jatepressz, 2009.
  3. Kádi A. Faragó K. (2011)  Perception and Reality: Organisational risk taking, choice of strategy, and success under ordinary conditions and in times of crisis in  R. J. Fairchild (ed) Entrepreneurship: Motivation, Performance and Risk Reward  közlésre elfogadva 2011

Szakmai, közéleti tevékenység:

  • A Magyar Pszichológia Társaság tagja
  •  Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület titkárság