Kálmán Orsolya

Kálmán Orsolya, adjunktus
szoba: KAZY 218
telefon: 461-4500/3461
e-mail: kalman.orsolya@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kalman-orsolya

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

●        Tanuláselméletek
●        Felsőoktatás-pedagógia
●        A tanulási folyamat támogatása
●        Pedagógusképzés, -kutatás
●        Narratív kutatások

Doktori fokozatszerzés: A hallgatók tanulási sajátosságai és ezek változása, Neveléstudomány, 2009, ELTE PPK

Témavezetés:

●        Az önszabályozott tanulás támogatása
●        Adaptív tanulásszervezés
●        A tanulási környezet társas aspektusai
●        Tanárjelöltek és pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése és támogatása
●        Tanulás és tanítás a felsőoktatásban

Legfrissebb publikációk:

  1. Falus Iván – Felméry Klára – Imre Anna – Kálmán Orsolya – Kimmel Magdolna- Kotschy Andrásné – Mészáros György – Rapos Nóra – Tókos Katalin (2011): A pedagógusok felkészültségét mutató krtitériumok/sztenderdek és megítélésük módszerei. Vitaanyag. http://www.epednet.ektf.hu/?page=dispute (utolsó letöltés: 2011.03.12.)
  2. Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Adaptív iskolák. Tanítás – tanulás, VIII. évf., 6., 6-7.
  3. Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2010): Adaptív iskolák: közösségi tér. Tanítás – tanulás, VIII. évf., 4., 6-7.
  4. Kálmán Orsolya (2009): Egyetemi hallgatók társas világa – ahogyan a tanár szakos hallgatók mesélik. In: Szabolcs Éva (szerk.): Ifjúkorok, gyermekvilágok I., Eötvös Kiadó, Budapest., 94-127.
  5. Kálmán Orsolya (2008): Tanulási kimenet a felsőoktatásban (vitaanyag). In: Krémó Anita (szerk.): Oktatás és képzés 2010. Műhelybeszélgetések 2007. OKM, Budapest, 131-138.

Legfontosabb publikációk:

  1. Kálmán Orsolya (2009): A hallgatók tanulási sajátosságai és ezek változása. PhD-disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest. http://nevelestudomany.phd.elte.hu/vedesek/2009/Kalman_Orsolya_A_hallgatok_tanulasi_disszertacio.pdf (utolsó letöltés: 2011.03.12.)

2.   Kálmán Orsolya – Rapos Nóra (2007): Kellenek-e alapelvek a pedagógusképzés átalakításához? Európai tendenciák, Pedagógusképzés, 4. szám 23-44.

3.   Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról, mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. Pedagógiai segédlet pedagógia szakosok és minden tanulást tanulni vágyó számára, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet (CD-ROM).

4.   Kálmán Orsolya (2006): Az oktatás sikeres fejlesztésének nemzetközi példái. In: Szabó Mária (szerk.): A jövő előszobája. Tanulmányok a közoktatás kezdőszakaszáról, OKI, Budapest, 11-44.

5.   Kálmán Orsolya (2004): A hallgatók tanulási sajátosságainak változása a felsőoktatás évei alatt, Magyar Pedagógia, 1. szám 95-114.

Szakmai, közéleti tevékenység:

●        MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai Albizottságának tagja
●        Magyar Pedagógiai Társaság tagja
●        Tanárképzők Szövetségének tagja

Hivatkozások:

●        Letölthető publikációs lista

●        MagyarTudományosMűvekTára

●        OrszágosDoktoriTanácsszemélyesadatlap