Kalmár Magda

Kalmár Magda, professor emeritus
szoba: IZU 317
telefon: 461-4500/5625
e-mail: kalmar.magdolna@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kalmar-magda

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • a  A fejlődés egyidejű és longitudinális összefüggésmintázatai a perinatális rizikó és a környezeti feltételek függvényében

Doktori fokozatszerzés:

A pszichológiai tudomány kandidátusa, MTA, 1995.

Habilitáció, ELTE, 2000.

Témavezetés (PhD):

 • a   Cs. Ferenczi Szilvia: Temperamentum, fejlődés és interakció koraszülött kisgyermekeknél.
 • b   Eigner Bernadett: A játékos interakciók alakulása rizikós korai anya-gyerek kapcsolatban – veszélyeztető és protektív tényezők.
 • c   Gyöngy Kinga:  Gondozó-gyermek interakció optimalizálása bölcsődében.
 • d   Sipos Lilla: Anya-gyerek interakciók játékhelyzetben: egyidejű és longitudinális összefüggések a perinatális rizikó és a környezeti feltételek függvényében.

Legfrissebb publikációk:

 1. Ribiczey N., Kalmár M.: „Mozgó rizikó” koraszülött gyerekek fejlődésének tükrében. Alkalmazott Pszichológia. 2009, X/1-2. 103-123.
 2. Ferenczi Sz., Kalmár M.: A temperamentum és a kognitív illetve nyelvi fejlődés kapcsolata koraszülött és időre született kisgyermekeknél. Gyógypedagógiai Szemle, 2009, XXXVII, 202-217.
 3. Ribiczey N., Kalmár M., Tóth I.:  Anyák és 1 éves gyerekeik interakciója játék helyzetben – számít-e, hogy a csecsemő koraszülött volt? Pszichológia, 2010, 30, 43-58.
 4. Danis, I., Kalmár, M.: A fejlődés természete és modelljei. In: Danis, I., Farkas, M, Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.), A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Biztos Kezdet Kötetek I. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Gyerekesély projekt, Budapest, 2010. 74-122.
 5. Kalmár, M.: A agy fejlődését veszélyeztető tényezők és a veszélyek elhárításának lehetőségei. In: Danis, I., Farkas, M, Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.), A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Biztos Kezdet Kötetek I. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Gyerekesély projekt, Budapest, 2010.  202-225.

Legfontosabb publikációk:

 1. Kalmár M.: Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai. Rizikómentesen született valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. Eötvös Kiadó, Budapest, 2007.
 2. Kalmár, M. & Medgyesi, P.: Patterns and correlates of early development in preterm infants. Enfance, 1999, 51, 43-52.
 3. Kalmár, M.: The course of intellectual development in preterm and full-term children. An 8-year longitudinal study. International Journal of Behavioral Development, 1996, 19, 491-516.
 4. Kalmár, M.: Biological and environmental determinants of developmental outcome in prematurely born  children. In: Inventory of European Longitudinal Studies in the Behavioral and Medical Sciences. Update 1990-1994. ZPID, Trier, 1995, 76-77.
 5. Kalmár, M.: Young children’s self-invented songs: Effects of age and musical experience on the singing improvisation of 4 – 7 year-olds.  Canadian Music Educator: Special ISME Research Edition. 1991, 33, 75-86.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • a  Szakmai társasági tagság: Magyar Pszichológiai Társaság, European Society for Developmental Psychology,  International Society for the Study of Behavioral Development
 • b Szerkesztőbizottsági tagság: Magyar Pszichológiai Szemle, Alkalmazott Pszichológia, European Journal of the Psychology of Education, European Journal of Developmental Psychology.
 • c PPK Pszichológiai Intézet, Intézeti Tanács

Hivatkozás: