Katona Nóra

Katona Nóra, habil. egyetemi docens
szoba: IZU 208
telefon: 461-2600/5603
e-mail: katona.nora@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/katona-nora

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • szubjektív jóllét az iskolában
 • különleges bánásmód és az RTI modell
 • tanulással kapcsolatos hiedelmek
 • kognitív és exekutív képességek mérése és teljesítmény tesztek
 • életpályatervezés/átvezetés

Doktori fokozatszerzés:

dr univ.: Testvérkapcsolatok szerepe a szocializációban, 1987, fejlődés és neveléslélektan, ELTE, Bölcsészettudományi Kar

PhD: Tanulói stílusok és szocializáció: összehasonlító vizisgálat, 2007, pszichológia, ELTE PPK

Témavezetés:

 • szubjektív jóllét az iskolában
 • bullying (iskolai erőszak)
 • életpálya tervezés/átvezetés

Legfrissebb publikációk:

 • Katona, N. (2009) Motiváció és önszabályozó tanulás. Pedagógusképzés, 7(2–3) 129–158.
 • Katona, N. & Szitó, I. (2009) A vizuális médiában megjelenő erőszak hatása a gyermekekre és serdülőkre, Mester és Tanítvány, 6(22) 46 -56.
 • Katona, N. (2010) Támasz. In Fehér, I., Győrfi, K. & Katona, N. A munka világával kapcsolatos modulok IV. (22). Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány.
 • Katona, N. & Gaskó, K. (2010) “Most elindulok, s te add magad nekem, jövőm”. In Fehér I., Gaskó, K., Katona, N., Kádár, E., Szitó, I. & Tóth, I., Alapvető munkavállalói és életpálya-építési ismeretek II. (1). Budapest: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány.
 • Katona N. (2010) Az OKKR 0. szintjének leírása. TÁMOP 4.1.3 Országos Képzési Keretrendszer és Felsőoktatási Validációs rendszer elemi projekt (Az OKKR felsőoktatási szintjei leírására vonatkozó javaslat elkészítése) keretében elkészült tanulmány. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Legfontosabb publikációk:

 • Katona, N. (2006) Vázlatok és feladatlapok pályaválasztást előkészítő foglalkozásokhoz a 7-10. évfolyamon. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (3rd ed.)
 • Katona, N. (2006) School Psychology in Hungary. In: Jimerson, S. R., Oakland, T. D., Farrell, P. T. (eds.), The Handbook of International School Psychology. Sage Publications, Thousand Oaks. 159-169.o.
 • Katona, N. (2006) A stresszel történő megküzdés kognitív-társas megközelítésben. In: A. Mészáros (Ed.), A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. (pp-135-163). Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.
 • Katona, N. (2002) Tanárok nézetei az oktatásról. In: Mészáros, A.(ed.), Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest. 347-362.o.
 • Katona, N., Szitó, I. (2000) Student stress in adolescence. Curriculum and Teaching, Vol. 15., No.2, pp. 49-61.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • International Humanities Review (IHR) of the College of Humanities, Behavioral and Social Sciences at Northern Caribbean University – szerkesztőségi tanácsadói tag
 • Journal of the Indian Academy of Applied Psychology – szerkesztőségi tag
 • WJNK kutatások
 • Nemzetközi Iskolapszichológiai Társaság és Magyar Pszichológiai Társaság– tagság

Hivatkozás: