Kiss István

Kiss István, adjunktus
szoba: IZU 134
telefon: 461-2600/5673
e-mail: kiss.istvan@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kiss-istvan

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • pályalélektan
 • életpálya-tervezés, pályatanácsadás felsőoktatási hallgatók részére
 • pályatanácsadás hatékonyságának vizsgálata
 • életvezetési kompetencia

Doktori fokozatszerzés:

Életvezetési kompetencia, Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája

ELTE, 2009.

Témavezetés:

 • pályatanácsadás hatékonyságának vizsgálata
 • pályaorientáció
 • életvezetési készségek
 • tanácsadói szolgáltatások tervezése

Legfrissebb publikációk:

 1. Kiss I. : Felsőoktatási hallgatók életvezetési, életpálya-építési problémái. In: Életpálya-építés, in press
 2. Kiss I. : Life-course competence and domain-specific self-efficacy pattern analysis of students in Hungarian higher education. In: Alkalmazott Pszichológia, in press
 3. Kiss I.(2010):  Életvezetési kompetencia, életvezetési készségek és a szerhasználat. In: Puskás-Vajda, Lisznyai (szerk.): Életszakaszok határán. FETA Könyvek. ISBN ISBN 978-963-88170-2-0  Forrás: http://www.feta.hu/sites/default/files/feta_5_eletszakaszok_hataran.pdf
 4. Kiss I. – Szabó M. – Herczegné Kereszturi J. – Szeman D, Czigany L. (2010): Measuring impact of career counselling. FSZH. Budapest. Forrás: http://internet.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_tamop222_szakanyag_tanuulmany_hatekonysag
 5. Kiss I. ,  Borbély-Pecze T. B.(2009):  Evidence-based indicators in career orientation/LLG: Recent developments in Hungary. ELGPN Network Meeting, Luxembourg 18-20 March 2009. Forrás: http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_elgpn_W3_evidence

Legfontosabb publikációk:

 1. Kiss I. (2006): Careerplanner. Teacher’s Guide. Nemzeti Szakképzési Intézet 2006.
 2. Kiss I. (2006): Egyetemista álmok – és a valóság. Az életvezetési kompetencia vizsgálata felsőoktatási hallgatók mintáján. In: Alkalmazott Pszichológia, 2006. VIII. kötet 1. szám, p. 6-21
 3. Kiss I. (2005): Diáktanácsadó, szolgáltató irodák in: Mit kínál a magyar felsőoktatás 2005.
  Főszerk.: Roberts É., Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. OFI  Budapest, 32-34 p.
 4. Kiss I. (2005): Kellemes problémák: pályaválasztási érettség kialakítása, pályairányítás fejezet in: Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó 2005
 5. Kiss I. (2005): Tanulók megismerése in: Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó 2005

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Nemzeti Pályaorientációs Tanács tagja
 • Magyar Pszichológiai Társaság tagja
 • Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület főmunkatársa
 • Pályaorientációs szakértői névjegyzék tagja
 • Életpályatanácsadás szaklap tudományos Tanácsadó Testületi tag
 • ELTE Hallgatói Karrier és Szolgáltató Központ pályaorientációs szakértője

Hivatkozások: