Kiss Orhidea Edith

dr. Kiss Orhidea Edith, oktatási igazgatóhelyettes, egyetemi adjunktus
szoba: IZU 320
telefon: 461-2600/5636
e-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kiss-orhidea

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • Weboldalak használhatósága
 • Navigáció a hipertextekben
 • Online vásárlási attitűd, online kockázatvállalás
 • Virtuális térészlelés

Doktori fokozatszerzés:
Disszertáció címe: Információkeresés a hipertext-alapú környezetek szerkezetének és a felajánlott navigációs eszközöknek a függvényében
Terület: pszichológia
Év: 2006
Egyetem: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Témavezetés:

 • Humán erőforrás gazdálkodás
 • Weboldalak használhatósági elemzése
 • Virtuális térhasználat
 • Szervezetfejlesztés, szervezeti témakörök

Legfrissebb publikációk:

 1. Kiss, O. (2009) Információkeresés és tanulás hipertextekben, avagy milyen vonatkozásai vannak egy webes interakciónak. Oktatás-Informatika, 2. 39-52.
 2. Kiss O., Faragó K. (2013) Internetes vásárlás a kockázatészlelés vonatkozásában. Alkalmazott pszichológia, 2. szám. 35-57 o.
 3. Faragó, K., Kiss, O., Fekete, S. (2014) Az önszabályozó fókusz önbevallásos mérőeszközeinek érvényességi vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, elfogadva 2014.01.22-én
 4. Kiss, O. (2013) Szervezeti szocializáció. In: Faragó, K. (szerk.) Szervezet és pszichológia – Új irányzatok az ezredfordulón I. Kötet., Eötvös Kiadó, Budapest
 5. Kiss, O. (2013) Hatásmechanizmusok a digitális információs terekben – A használhatóságtól a felhasználói élményig. In: Dúll, A.-Varga, K. (szerk) A környezet szuggesztív hatása, megjelenés alatt

Legfontosabb publikációk:

 1. Hercegfi, K., Kiss, O. E. (2009): Assessment of E-Learning Material with the INTERFACE System. In: Bernáth, U., Szűcs, A., Tait, A., Vidal, M. (eds): Distance and E-Learning in Transition. John Wiley & Sons, Hoboken, Chapter 45, 645-657.
 2. KISS, O. E. (2009): Information searching behaviour from the perspective of information structuring and navigational tools offered by hypertext-based systems. In: Cecília Sik Lányi (ed): Principles and practice in Europe for e-Accessibility. EDeAN Publication, Pannonian University Press,149-157
 3. Kiss, O. (2013) Szervezeti szocializáció. In: Faragó, K. (szerk.) Szervezet és pszichológia – Új irányzatok az ezredfordulón I. Kötet., Eötvös Kiadó, Budapest
 4. Kiss, O. (2013) Hatásmechanizmusok a digitális információs terekben – A használhatóságtól a felhasználói élményig. In: Dúll, A.-Varga, K. (szerk) A környezet szuggesztív hatása – előkészítés alatt
 5. Faragó, K., Kiss, O., Fekete, S., Móra, L.X. (2013) Az önszabályozó fókusz önbevallásos mérőeszközeinek érvényességi vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, leadva, megjelenés alatt

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Az ELTE PPK Pszichológia Intézetének oktatásigazgató-helyettese
 • Az Alkalmazott pszichológia szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • Az Oktatás-Informatika szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • A Magyar Pszichológia Társaság tagja

Hivatkozások