Kiss Paszkál

Kiss Paszkál egyetemi docens
szoba: IZU 203, KAZY 105
telefon: 461-2600/5606
e-mail: kiss.paszkal@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kiss-paszkal

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • nemzeti identitás és nemzetközi viszonyok pszichológiája
 • human tényező a felsőoktatásban
 • motivált társas megismerés és cselekvés
 • társadalmi identitás és szociális reprezentáció
 • társadalomlélektan

Doktori fokozatszerzés: Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe, szociális reprezentáció, 2004, European Ph.D. on Social Representation and Comunication (koordinátor: La Sapienza Egyetem, Róma)

Témavezetés:

 • A nemzetek, nemzettípusok tudományos és hétköznapi reprezentációja
 • Kompetencia, teljesítmény és a társadalmi azonosulás dinamikája a felsőfokú tanulmányokban
 • A nemzetreprezentáció, nemzeti imázs nemzetközi kontextusban
 • Társadalmi identitás a csoportközi viszonyokban és a csoporton belüli viselkedésben
 • Társadalmi reprezentáció és kommunikáció

Legfrissebb publikációk:

 1. 2010, Kiss P. (szerk.) Kompetenciamérés a felsőoktatásban. Budapest: Educatio.
 2. 2010, Hungarian answers to an international crises: Parliamentary debates during the 1999 Kosovar conflict. Empirical Text and Culture Research, 4, 109-118.b
 3. 2010, Nemzetek: megélt valóság és/vagy politikai konstrukció pszichológiája. In Szegedy-Maszák M. (szerk.) Nemzeti művelődés – egységesülő világ. Budapest: Napkút Kiadó.
 4. 2009, Szociális reprezentáció, ahogy a közösség megszelídíti az ismeretlent. Pedagógusképzés, 7 (2-3). 87-102.
 5. 2008, Tervek, eredmények és kompromisszumok: bejutás a felsőoktatásba. Felsőoktatási Műhely, 2(3). 83-73.

Legfontosabb publikációk:

 1. 2010, Kiss P. (szerk.) Kompetenciamérés a felsőoktatásban. Budapest: Educatio.
 2. 2010, Nemzetek: megélt valóság és/vagy politikai konstrukció pszichológiája. In Szegedy-Maszák M. (szerk.) Nemzeti művelődés – egységesülő világ. Budapest: Napkút Kiadó.
 3. 2006, Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag). http://mek.oszk.hu/05500/05588/ (2009. március 7.)
 4. 2005, Kiss P és Hunyady Gy: Nation, State and National Identity in Modern Hungary. In Spohn, W. és Ichijo, A. (eds.) Entangled identities: Nations and Europe. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 119-136.
 5. 2001, Személy és csoportpercepció nemzetközi kontextusban: a megfigyelő perspektíváját meghatározó laikus elméletek szerepe. In Hunyady Gy. és Nguyen Luu L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás: Hagyományok és irányok. Budapest: Eötvös Kiadó. 417-436.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pszichológiai Társaság tagja (szociálpszichológiai szekcióban)
 • Felsőoktatási Műhely c. folyóirat főszerkesztője
 • International Society of Political Psychology tagja

Hivatkozások: