Kissné Viszket Mónika

Kissné Viszket Monika PhD, egyetemi adjunktus
szoba: Izabella u. 46. 131. sz.
telefon: 461-4500/5682
e-mail: viszket.monika@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kissne-viszket-monika

Tudományos tevékenység:

Kutatási terület:

●        Családi dinamika
●        Valláspszichológia
●        Pályatanácsadás
●        Megküzdés
●        Iskola rendszerszemléletben

Doktori fokozatszerzés: Családi rítusok mint protektív tényezők életciklusváltás idején, , 2007, Debreceni Egyetem, Interperszonális kapcsolatok

Témavezetés:

●        Családi életciklus
●        Családi megküzdés
●        Családi rítus
●        Valláspszichológia
●        Pályaút, pályaorentáció

 

Legfrissebb publikációk:

  1. A stressz és az egészség többszempontú értékelése(2008): a Coping és Stressz Profil, in: Egyén Pár, Család, szerk: Bagdy-Mirnics – Vargha, Animula, Budapest,
  2. Családi rituálék, múlt-jelen-jövő láncszemei életciklusaink füzérében (2006), in: A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, szerk: Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen
  3. Családi rituálék, mint protektív faktorok (2006), in: A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, szerk: Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen
  4. Családi rituálék mint protektív tényezők (2005), In: Alkalmazott Pszichológia VII.1. 74-89.

Legfontosabb publikációk:

  1. A stressz és az egészség többszempontú értékelése(2008): a Coping és Stressz Profil, in: Egyén Pár, Család, szerk: Bagdy-Mirnics – Vargha, Animula, Budapest,
  2. Családi rituálék, múlt-jelen-jövő láncszemei életciklusaink füzérében (2006), in: A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, szerk: Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen
  3. Családi rituálék, mint protektív faktorok (2006), in: A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban, szerk: Bugán Antal, Didakt Kiadó, Debrecen
  4. Családi rituálék mint protektív tényezők (2005), In: Alkalmazott Pszichológia VII.1. 74-89.
  5. Coping and stress profile,In: Applied Psychology in Hungary, 2001-2002/ 3-4.141-150. Társszerző: Hunyady O
  6. A családi rituálék elméleti kérdései és néhány gyakorlati megfontolása (1999) In: Alkalmazott Pszichológia I évf. 2. szám, 41-59.

Szakmai, közéleti tevékenység:

●        Családi tanácsadás, családterápia
●        Egyéni tanácsadás

 

Hivatkozások:

●        MagyarTudományosMűvekTára