Kökönyei Gyöngyi

 

  Kökönyei Gyöngyi, egyetemi adjunktus
szoba: IZU 412
telefon: 461-4500/5633
E-mail: kokonyei.gyongyi@ppk.elte.hu
Website: www.ppk.elte.hu/kokonyei-gyongyi

 

Tudományos tevékenység :

Kutatási terület:

 • érzelemszabályozás
 • krónikus fájdalom
 • serdülőkori bűnelkövető viselkedés
 • egészséges és krónikus beteg serdülők jólléte
 • viselkedéses addikciók

Doktori fokozatszerzés: PhD, Pszichológiai Tudományok, 2009, Eötvös Loránd Tudományegyetem (a disszertáció címe: Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban)

 

Témavezetés:

 • Serdülőkori diabétesz pszichés vonatkozásai
 • Pszichopátiás vonások serdülőkorban
 • Pozitív és negatív érzelmek szabályozásának szerepe az alkalmazkodásban

 

Legfrissebb publikációk:

 • Kökönyei, Gy., Baldacchino, A., Urbán, R., Demetrovics, Zs. (2012). The psychological basis of obesity. In: Mahmmod, T. & Arulkumaran, S. (eds.). Obesity- A Ticking time bomb for reproductive health. London: Elsevier Science Publisher, pp. 39-51.
 • Demetrovics, Zs., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Griffiths, M. D., Pápay, O., Kökönyei, Gy., FelvInczi, K., Oláh, A. (2012). The Development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ). PLoS ONE 7(5): e36417. (IF: 4,411)
 • Kökönyei, Gy. (2012). Egészségfejlesztési és terápiás lehetőségek szomatizációs kórképekben. In: Demetrovics, Zs. Urbán, R., P. Rigó A., Oláh, A. (szerk.). Az Egészségpszichológia elmélete és alkalmazása. II. Klinikai egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó. 13-56.o
 • Ottova, V., Erhart, M., Vollebergh, W., Kökönyei, Gy., Morgan, A., Gobina, I., Jericek, H., Cavallo, F., Välimaa, R., Gaspar de Matos, M., Gaspar, T., Schnohr, C.W., Ravens-Sieberer, U. & the Positive Health Focus Group. (2012). The role of individual- and macro-level social determinants on young adolescents’psychosomatic complaints. Journal of Early Adolescence, 32, 126-158. (IF: 2,303)
 • Bekesi, A., Torok, S., Kokonyei. G., Bokretas, I., Szentes, A., Telepoczki, G., and The European Kidscreen Group (2011). Health-related quality of life changes of children and adolescents with chronic disease after participation in therapeutic recreation camping program. Health and Quality of Life Outcomes 9:43.  (IF: 1,860)

 

Legfontosabb publikációk:

 • Kökönyei, Gy., Várnai, D. (2007). A korai kapcsolati traumák – elhanyagolás és bántalmazás – hatása az agyi, a biológiai és a lelki fejlődésre.In: Demetrovics, Zs., Kökönyei, Gy., Oláh, A. (szerk.). Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Trefort Kiadó, Bp. 224-269.
 • Kökönyei Gyöngyi (2007). Bűnelkövető viselkedés és meghatározói gyermek- és serdülőkorban. In: Demetrovics Zs. (szerk.). Az addiktológia alapjai. ELTE, Eötvös Kiadó, 325-356.o
 • Kulcsár Zs., Kökönyei Gy. (2004). A szomatizáció biológiai modelljei. Összefoglaló. In: Kulcsár, Zs., Rózsa S., Kökönyei Gy. (szerk). Megmagyarázhatatlan testi tünetek. Stressz, szomatizáció és funkcionális stresszbetegségek. Szöveggyűjtemény. ELTE, Eötvös Kiadó. 695-751.o
 • Török, Sz., Kokonyei, Gy., Karolyi, L., Ittzes, A., Tomcsanyi, T. (2006). Outcome Effectiveness of Therapeutic Recreation Camping Programme for Adolescents Living with Cancer and Diabetes. Journal of Adolescent Health, 39, 445-447. (IF: 2,710)
 • Urbán, R., Kökönyei, Gy., Demetrovics, Zs. (2008).Alcohol outcome expectancies and drinking motives mediate the association between sensation seeking and alcohol use among adolescents. Addictive Behaviors, 33, 1344-1352. (IF: 1,846)

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pszichológiai Társaság tagja (Kriminálpszichológiai Szekció; Egészségpszichológiai Szekció)
 • Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása c. nemzetközi WHO kollaboratív kutatás tagja
 • Alkalmazott Pszichológia (szerkesztőbizottság tagja)

 

Hivatkozások: