Kónya Anikó

Kónya Anikó, egyetemi tanár
szoba: IZU 308
telefon: 461-2600/5632
e-mail: konya.aniko@ppk.elte.hu
weblap: http://sites.google.com/site/eltekognitiv/

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • kognitív pszichológia
 • emlékezet: alapfolyamatok
 • önéletrajzi emlékezet
 • társas.kollektív emlékezet

Doktori fokozatszerzés:
1995, a pszichológiai tudományok kandidátusa, MTA

Doktori témavezetés:

 • Király Ildikó (2002) Kisgyermekek eseményemlékezetének fejlődése: Utánzás és emlékezet, ELTE PhD, Budapest
 • Németh Dezső (2005)A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata.  Budapest, ELTE, PhD, Budapest
 • Ragó Anett:  A terület-specifikus és a terület-általános információ szerepe a kategórizációban.(folyamatban)
 • Mészáros Andrea: Memória stratégia folyamatok fejlődése diszlexiás veszélyeztetett gyermekeknél. (folyamatban)

Legfrissebb publikációk:

 1. Szőllősi Á., Kónya A.: Az önéletrajzi emlékezet vizsgálata: önéletrajzi interjú eljárás (Egészséges emlékezet és Alzheimer-kór). Magyar Pszichológia Szemle, (megjelenés előtt)
 2. Mészáros A; Kónya A; Kass B.: Verbális fluenciatesztek felvételének és értékelésének módszertana, Alkalmazott pszichológia. (megjelenés előtt)
 3. Kónya A.: Történelem az élettörténetben: ’56 generációs emlékezete. Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Nógrád megyei Levéltár – 1956-os Intézet, Salgótarján – Budapest, 301-312., 2008
 4. Kónya A.: A tapasztalat tartós fennmaradása – emlékezeti konszolidáció., Csépe V., Győri M., Ragó A. (szerk.) Általános pszichológia 2. 6. fejezet. Osiris, Budapest, 209-235., 2007
 5. Kónya Anikó: Sémaelméletek és az emlékek fogalmi kategorizációja, Csépe V., Győri M., Ragó A. (szerk.) Általános pszichológia 2. 10. fejezet. Osiris, Budapest, 331-347., 2007

Legfontosabb publikációk:

 1. Kónya Anikó: Önéletrajzi emlékezet a laboratóriumban, Találkozás a pszichológiával. (szerk. Czigler I., Oláh A.) Osiris, 200
 2. Kónya Anikó: Tapasztalati élmény és emlékezeti tudatosság. (Az önéletrajzi emlékezet introspektív adatai), pp. 262-274 In:Gervain J. Kovács K. Lukács Á. Racsmány M. (szerk.) Az ezerarcú elme. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
 3. Kónya A.: Infantilis amnézia. Felnőttek gyermekkori emlékeinek eredete, pp. 172-190 Győri M. (szerk.) Az emberi megismerés kibontakozása. Osiris, Bp., 2004
 4. Kónya A., Verseghi A., T. Rey: A Rey tesztek hazai tapasztalatai., pp. 175-187 In: Pléh. Cs. Racsmány M. (szerk.) Az elme sérülései. Pszichológia Szemle Könyvtár. Akadémia Kiadó, Budapest, 2001
 5. Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs.: Kollektív, társas, társadalmi, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pszichológiai Társaság
 • MTA  Köztestületi tagság
 • Magyar Kognitív Alapítvány

Hivatkozások: