Kovács Mónika

Dr. Kovács Mónika habilitált egyetemi docens, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
szoba: IZU 106
telefon: 461-4500/5640
e-mail: kovacs.monika@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kovacs-monika

Kutatási terület:

 • Kollektív emlékezet
 • Nemi ideológiák
 • Nemi sztereotípiák és karrier aspirációk
 • Nemi sztereotípiák és a nők politikai részvétele
 • Holokausztoktatás

Doktori fokozatszerzés:

A disszertáció címe: „Nemi ideológiák és karrier–aspirációk különböző felsőoktatási intézményekben tanuló diákok körében”

Pszichológia: Szocializáció és Társadalmi Folyamatok Program

2004, ELTE

Témavezetés:

 • Gender és politika. Nők a döntéshozatalban (Rétfalvi Tímea: pszichológia MA)
 • A gyermektelenség társadalmi megítélése (Gargya Marietta: pszichológia MA)
 • Portugál és magyar egyetemisták nemi ideológiái (Szabó Viktória: pszichológia MA)
 • Az anyaság társadalmi megítélése. Az anyasággal kapcsolatos képzetek és a valós tapasztalatok összevetése. (Mészár Tünde: pszichológia MA)
 • A holokausztoktatás lehetőségei a mai iskolákban (Friedmann Ildikó: tanári MA)

Legfrissebb publikációk:

 1. A német múltfeldolgozás és tanulságai In: Lőrinc László (szerk.): Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről. Történelemtanárok Egylete, Budapest, 2010. 142-151.
 2. (társszerzőként) Beliefs in Equality for Women and Men as Related to Economic Factors in Central and Eastern Europe and the United States In: Sex Roles, 2007. 5-6. 297-308.
 3. Nemi sztereotípiák, nemi ideológiák és karrier aspirációk In: Educatio. 2007.Tavasz, 99-115.
 4. Holocaust Education and Remembrance. In: Judit Molnár (ed.) The Holocaust in Hungary a European Perspective, Balassi Kiadó, 2005, Budapest, 723-741.
 5. Holokauszt-oktatás Magyarországon In: Regio, 2003/2 88-106.oldal

Legfontosabb publikációk:

 1. Holokausztoktatás és emlékezés In: Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában Balassi Kiadó, Budapest, 2005.721-737.old.
 2. The Treatment of Jewish Themes in Hungarian Schools. 2000. AJC, New York
 3. Kategorisierung und Diskriminierung. Antisemitismus als Gruppensprache. In:

Ruth Wodak and Fritz P.Kirsch (eds.): Totalitare Sprache – Langue de bois –

Language of Dictatorship, Passagen Verlag, Wien, 1995.  227-243.oldal

 1. (szerk.) Holokauszt: történelem és emlékezet. HAE-Jaffa, 2005.
 2. (szerk.) Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. HAE, 2001.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pszichológiai Társaság, Szociálpszichológiai Szekció: elnök (2008- )
 • ELTE PPK: tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (2006- )
 • Task for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and research. Academic Working Group (2004-2007)

Hivatkozások:
●        MagyarTudományosMűvekTára
●        OrszágosDoktoriTanácsszemélyesadatlap