Kozékiné Hammer Zsuzsanna

Kozékiné Hammer Zsuzsanna
adjunktus
szoba: IZU 131
telefon: 461-2600/5682
e-mail: hammer.zsuzsanna@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kozekine-hammer-zsuzsanna

Tudományos tevékenység:

Kutatási terület:

●        Testvérkapcsolatok pszichológiája
●        Testvérkapcsolatok és a párkapcsolati elégedettség összefüggései
●        Párkapcsolati elégedettség
●        Párkapcsolatok kognitív pszichológiája
●        Kötődés, strukturális családszemlélet és a hiedelmek összefüggései a párkapcsolatokban

Doktori fokozatszerzés: Abszolitórium teljesítése 2009-ben. Jelenleg kutatás folyamatban van.

Témavezetés:

●        Család és párkapcsolat
●        Párkapcsolati elégedettség
●        Testvérkapcsolatok
●        Családi szerepek: szülői, házastárs, gyermek szerepek
●        Kulturális hasonlóságok és különbségek családon, párkapcsolaton belül
●        Strukturális családterápia
●        Segítő beszélgetések: Tanácsadás, Terápia, Mediáció
●        Határterületek
●        Tanácsadás és Klinikai pszichológia
●        Családpszichológia, egészségpszichológia, klinikai pszichológia
●        Családi életciklus és a párkapcsolati elégedettség összefüggései

Legfrissebb publikációk:

  1. Kozékiné Hammer Zsuzsanna:  Eredeti családban betöltött testvérpozíció és a felnőttkori megküzdés összefüggéseinek vizsgálata (szimpózium előadás), Egyén és Kultúra.  A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Naggyűlése Pécs,  2010. Kivonatkötet: 118. oldal
  1. Kozékiné Hammer Zsuzsanna: Határaink – segítő eljárások kompetencia területeinek találkozása az esetkezelésben (szimpózium előadás), Egyén és Kultúra. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Naggyűlése Pécs,  2010. Kivonatkötet: 125.oldal
  1. Kozékiné Hammer Zsuzsanna, Iring Zoltán: “Hogyan találjak egy normális pasit?”  azaz a Sématerápia alkalmazási lehetősége egyéni terápia során párkapcsolati problematikában (előadás).  Magyar Családterápiás Egyesület XXV. Jubileumi Vándorgyűlése, Szeged, 2011 Kivonatkötet: 35.oldal
  1. Kozékiné Hammer Zsuzsanna: Elmosódott nemi határok (előadás).  XV. Budapesti Pszichológiai napok, Budapest, 2011. Kivonatkötet: 20. oldal
  1. Kozékiné Hammer Zsuizsanna: Párkapcsolati elégedettség több szempontú meghatározottsága.  Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. Kivonatkötet: 151.oldal
  1. Zsuzsanna Hammer-Kozéki: Sibling positions and coping mechanism in adult males and females (poster). XIV. Annual Scientific Meeting European Association for Consultation -Liaison Psychiatry and Psychosomatic Medicine. Budapest, 2011. Kivonatkötet: 27.oldal

Legfontosabb publikációk:

  1. Zsuzsanna Hammer-Kozéki: Sibling positions and coping mechanism in adult males and females (poster). XIV. Annual Scientific Meeting European Association for Consultation -Liaison Psychiatry and Psychosomatic Medicine. Budapest, 2011. Kivonatkötet: 27.oldal
  1. Hammer Zsuzsanna fordításában:. Graham F. Wagstaff: Engedelmesség, hiedelem és szemantika hipnózisban: egy „nemállapot” – szociokognitív megközelítése;  in: A hipnózis és hipnoterápia alapjai, Szöveggyűjtemény (Bányai, É., Benczúr, L. szerk.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008.
  1. Hammer Zsuzsanna:Az érzelmi és a fizikai távolság szabályozásának problematikája a párkapcsolatban (könyvfejezet) In: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig  (szerk: Demetrovics Zs., Kökönyei Gy., Oláh A.) Trefort Kiadó, Budapest, 2007

Szakmai, közéleti tevékenység:

●        Családterápiás pszichoterapeuta kiképző folyamatban való részvétel
●   Gyakorló klinikai szakpszichológusként,  családterapeutaként és realaxációs terapeutaként egyéni,-pár- és családterápiás esetvezetés
●        Magyar Pszichológiai Társaság tagja
●        Magyar Családterápiás Egyesület tagja