Kraiciné Szokoly Mária

Dr. Kraiciné Szokoly Mária, c. egyetemi docens
szoba: KAZY 202
telefon: 461-4500/3484
e-mail: szokoly.maria@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/kraicine-szokoly-maria

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák
 • Felnőttképzés módszertana
 • A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális eszközökkel történő segítése
 • Fenntarthatóságra nevelés a felnőttképzésben
 • A tudásmenedzsment lehetőségei a felnőttképzésben és a felsőoktatásban
 • Az előzetes tudás beszámításának lehetőségei a felsőoktatásban

Doktori fokozatszerzés: cím, terület, év, egyetem

A házi galamb adenohypophysis pars distális működésének befolyásolása kísérletes körülmények között. ELTE TTK. 1973. (egyetemi doktori fokozat)

Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón, neveléstudomány, 2005. ELTE PPK Neveléstudományi Doktoriskola (PhD fokozat)

Témavezetés:

 • A felsőoktatás minőségbiztosítási kérdései
 • Tanulási motiváció a felnőttkorban
 • A validáció lehetőségei és g eddigi gyakorlata a felsőoktatásban

Legfrissebb publikációk:

 1. Kraiciné Szokoly Mária Új kihívások az oktatás-képzés világában: a tudásmenedzsment és a tanuló szervezetek fogalma In:  A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata RAABE Bp. 2011a
 2. Kraiciné Szokoly Mária, Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába Bp. ELTE Eötvös Kiadó 2011. (Kiadás alatt)
 3. Kraiciné Szokoly Mária: Pillanatkép a validáció helyzetéről Gyorsjelentés a felsőoktatás, a szakképzés, a felnőttképzés, a munkaadók és a civil szervezetek körében végzett terepmunkáról (TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése) http://tamop413.ofi.hu/kvr-kozponti-validacios/eredmenyek/index
 4. Kraiciné Szokoly Mária: Az élethosszig tartó tanulás kihívásai: középpontban a tanuló szervezet. Kiss Árpád Konferenciakötet. Debrecen. 2010.
 5. Kraiciné Szokoly Mária: Validition: A pillar of Lifelong Learning In: Hungarian National and International Lifelong Learning Conference. Conference Proceedins Pécs.2010 159-165 p.

Legfontosabb publikációk:

 1. Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár Új Mandátum Kiadó Bp. 2004.
 2. Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón Bp. ELTE Eötvös Kiadó 2006.
 3. Felnőttképzési kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásáért. (Szerk.: Kraiciné Szokoly Mária.) PTE FEEK 2007.
 4. Kraiciné Szokoly Mária: Az EU 2006. évi referenciakerete In:  A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata RAABE Bp. 2009.
 5. Nemzetközi tapasztalatok a felnőtt-nyelvoktatás világából (Szerk.: Kraiciné Szokoly Mária, Laki Ildikó, Pető Tamás). TIT Pannon Egyesület 2008.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pedagógiai Társaság, alelnök
 • MTA Pedagógiai Bizottság, Andragógia Albizottsági tagság
 • Kapocs Önsegítő Szolgálat kuratóriumi elnök
 • Kultúra és Közösség szerkesztő bizottsági tagság
 • Magyar Szakképzési Társaság tagság

Hivatkozások: