Kulcsár Éva

 kulcare dr. Kulcsár Éva Phd.Tanárképzési Központ

szoba: 207./C

telefon:

e-mail: evakulcs@gmail.com

weblap:

Feladatok, tevékenységek:  szemináriumok, tréningek a tanárképzésben

Legfontosabb publikációk:

  1. A kognitív stílus és egyéb személyiségdimenziók összefüggése.

Acta Psychologica Debrecina 1988.

  1. A Nevelési Tanácsadás

Pedagógiai pszichológiai posztgraduális képzési jegyzet ( ELTE belső kiadvány)

  1.  Funkcionális meddőségben szenvedő nők és házastársuk

kapcsolatának dinamikája. in: Párkapcsolatok dinamikája szerk. Bagdy E. Animula 2002. ( Társszerző: Bakó Tihamér)

  1. Examination of Relationship Dinamics of Infertile Couples wirth consensus

Rorschach Test. 2003. In: 8th European Congress of Psychology Abstract Book.

94.p. Vienna  (társszerző: Bakó Tihamér)

5. A serdülőkor pszichológiai jellemzői. Iskolapszichológiai füzetek 29. ELTE. PPK.

Tanárképzési és továbbképzési Központ 2004.

  1. A pszichoanalízis öröme. Interjú dr. Nemes Líviával.  Pszichoterápia c. folyóirat 2004./3.
  1. Tágas tér. Interjú dr. Klaniczay Sárával. Serdülő és gyermekpszichoterápia c. folyóirat

2005. III./3.

  1. Funkcionális meddő házaspárok  kapcsolati kollúziójának vizsgálata Közös Rorschach-teszttel. In.: Psychiatria Hungarica 2005/2. ( Társszerző: Bakó Tihamér)
  1. A 70 éves Ritoók Magda köszöntése. Interjú . Magyar Pszichológiai Szemle 2006.2.sz.
  1. A segítő kapcsolatról alkotott véleménxek a pszichológiai végzettség függvényében

Alaklamzot Pszichológia 2007. IX.kötet 3-4.szám