Lippai Edit

Lippai Edit egyetemi tanársegéd
szoba: IZU 320
telefon: 461-4500/5636
e-mail: lippai.edit@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/lippai-edit

Tudományos tevékenység:

Kutatási terület:

 • Környezetpszichológia
 • Tanulási környezetek
 • Virtuális tanulási környezetek
 • Iskola és település együttműködése, kommunikációja

Doktori fokozatszerzés: jelenleg doktorjelölt az ELTE PPK-n, védés tervezett időpontja 2012, disszertáció címe: Olvasható iskola – A tanulási helyszínek környezetpszichológiai vizsgálata

Témavezetés:

●        Környezetpszichológia
●        Tanulási környezetek
●        Virtuális tanulási környezetek
●        Iskola és település együttműködése, kommunikációja

Legfrissebb publikációk:

 1. Lippai E. (2012): A Video.ofi.hu rendszer módszertani lehetőségei, előadás, IV. Oktatás-Informatikai konferencia, ELTE, Budapest, 2012. febr. 3-4. http://oktinf.elte.hu/konferencia2012/
 2. Lippai E. (2012): Egy videos tudásbázisban rejlő lehetőségek – video.ofi.hu módszertani ötletek, előadás, MINIMAFI 2012, Kecskeméti Főiskola, 2012. jan. 23. http://www.gamf.hu/minmafi/
 3. Réti M., Lippai E. (2012): Tanító Tér projekt bemutatása, Educatio 12. Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, Budapest, 2012. január 20-21. http://www.educatio.hu/educatio2012
 4. Lippai E. (2011): Olvashatóság. In Kívül-belül jó iskola (szerk. Réti M.), kiadta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. http://tanitoter.ofi.hu/
 5. Lippai E., Gáspár A. (2011): Virtuális tanulási környezet felfedezése, előadás, Kutató Tanárok Országos Szövetségének VII. Tudományos Konferenciája, Budapest, 2011. dec.10. http://www.kuttanar.hu/altalanos/kutosz-konferenci%C3%A1k

Legfontosabb publikációk:

 1. Lippai E. (2011): Olvashatóság. In Kívül-belül jó iskola (szerk. Réti M.), kiadta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. http://tanitoter.ofi.hu/
 2. Az eredményes iskola infrastrukturális feltételei. (2011): szerk. Lippai E., kiadta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest http://tamop311.ofi.hu/6-7-2
 3. Lippai Edit (2011): Pszichológia az iskolai térszervezésben, előadás, Tanító Tér Konferencia, TÁMOP 3.1.1. 6.7.2, Budapest, 2011. szept. 30. http://tanitoter.ofi.hu/konferencia
 4. Lippai E. (2011): A http://video.ofi.hu tudásmenedzsment pilotot megvalósító keretrendszer módszertani kézikönyve. Módszertani lehetőségek a virtuális tanulási környezetben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
 5. Lippai E., Dúll A. (2003): Városutópiák környezetpszichológiai és szimbolikai elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 2003, LVIII. 4. 431-472.

Szakmai, közéleti tevékenység:

●        2004-től az MPT Környezetpszichológiai Szekció titkára
●        2008-tól a Környezeti Kommunikációs Műhely tagja
●        2010-től a Kutató Tanárok Országos Szövetségének tagja
●        2011-től az MPT Oktatási Bizottságának tagja
●        2011-től „CoDeS – Collaboration of Communitiy and School for Sustainable Development” – nemzetközi program kapcsolattartó kutatója