Lukács István

Lukács István, c. egyetemi docens, óraadó
szoba: KAZY 211
telefon: 461-4500/3468
e-mail: lukacs.istvan@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/lukacs-istvan

Tudományos tevékenység / dolgozóknál: feladatok, tevékenységek

Kutatási terület:

●        Tanulási stratégiák, tanulási stílusok
●        Programfejlesztés
●        Pedagógusképzés

Doktor. univ. Cím: Kérdéskultúra a pedagógusok tevékenységében, Terület: Neveléstudomány, Év: 1985., Egyetem: ELTE

Legfrissebb publikációk:

  • Tanulási stratégiák és stílusok. In. Boreczky Ágnes (szerk.): Cigányokról másképpen. Gondolat, Bp.,2009. 239-276. p.
  • Hatékony tanulómegismerési technikák. Oktatási programcsomag a pedagógusképzés számára. (társszerzők: Dávid Mária, Estefánné Varga Magdolna, Farkas Zsuzsanna, Hídvégi Márta). Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Bp. 2008.

Legfontosabb publikációk:

  • A tanulás tanulása. Modulfüzet osztályfőnököknek. Ifjúsági Szakképzési Világbanki Program, Közismereti tantárgyak sorozat. MKM. Bp. 1994.
  • Jönnek a romák? (társszerző: Boreczky Ágnes), Iskolakultúra 1998. 12. sz. 87-94. p.
  • A tanulás tanulása (Tanulási segédlet minden tanulást tanulni akaró felnőtt számára). Számalk, NÍVÓ, 2006.
  • Ballér Endre és a Tanárképzők Szövetsége. In. Mátrai Zsuzsa – Perjés István (szerk.): Hiszek a tudás jobbító erejében. Ballér Endre emlékkonferencia kötete. MTA Pedagógiai Bizottsága, TKSZ., BCE. Bp., 2008.

Szakmai, közéleti tevékenység:

●        A Tanárképzők Szövetségének tagja
●        A Pedagógusképzés Szerkesztőbizottságának tagja