Molnár Márk

Molnár Márk, egyetemi tanár
PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Pszichofiziológia Tanszéki Szakcsoport
szoba: IZU 404
telefon: 461-4500/5617
e-mail: molnar.mark@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/molnar-mark

 

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

  • A kognitív és affektív folyamatok mechanizmusainak elemzése elektrofiziológiai módszerekkel, különös tekintettel az időskori változásokra
  • Nemlineáris és lineáris szinkronizációs jelenségek az EEG-ben
  • Az EEG hálózatelméleti elemzése

 

Tudományos minősítés (fokozatszerzések):

PhD (1989, orvostudomány); MTA doktora (2001, orvostudomány)

 

Témavezetés:

  • A számolási műveletekkel kapcsolatos kognitív folyamatok életkorfüggő változásainak elektrofiziológiai jellemzői, Kognitív pszichológia, ELTE PPK
  • Érzelmi és emlékezeti folyamatok kölcsönhatásának elektrofiziológiai jellemzői, Kognitív pszichológia, ELTE PPK

 

Legfrissebb publikációk:

Tóth B., Boha R., Pósfai M.,  Gaál Zs. A.,  Kónya A., Stam J.C., Molnár M.  (2012)

EEG synchronization characteristics of functional connectivity and complex network properties of memory maintenance in the delta and theta frequency bands.

International Journal of Psychophysiology 83, 399–402.

Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Molnár M. (2012) A valószínűségi tanulás különbségei fiatal és idős csoportban – vizuális kiváltott potenciál korrelátumok. Pszichológia. 32(3) 253-269.

Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Molnár M. (2012) A Figyelmi Hálózat Teszt viselkedéses és elektrofiziológiai jellemzői időseknél. Pszichológia. 32(1) 53-70.

Molnár M., Tóth B., Boha R., Gaál Zs. A. (2012) Érzelmek hatása a válaszgátlásra – Életkori sajátosságok elektrofiziológiai adatok tükrében. Pszichológia 32 (1) 19-36.

Tóth B., Boha R., Kormann E., Gaál Zs. A., Kónya A., Molnár M. (2012) Az emlékezeti neurokognitív hálózat életkorfüggő változása. Pszichológia 32 (1) 37-52.

Molnár M., Boha R., Benyovszky M., Gaál Zs. A., Tóth B. (2011) Öregedés és számolási teljesítmény: az EEG spektrális-, komplexitás- és hálózat-jellemzői. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience, 64(1-2), 41-49.

 

Fontosabb publikációk:

1. Molnár M., Boha R., Czigler B., Gaál Zs. A., Benyovszky M., Róna K., Klausz G. (2009) The acute effect of low-dose alcohol on working memory during mental arithmetic II. Changes of nonlinear and linear EEG-complexity in the theta band, heart rate and electrodermal activity International Journal of Psychophysiology, 73, 138-142

2. Molnár M, Csuhaj R., Gaál Zs. A., Czigler B., Ulbert I., Boha R., Kondákor I.  (2008) Spectral characteristics and linear-nonlinear synchronization-changes  of different EEG frequency bands during the CNV. Psychophysiology, 45, 412–419

3. Molnár, M. Csuhaj, R.  Horváth, Sz., Vastagh, I., Gaál, Zs. A. Czigler, B., Bálint,  A. Csikós, D. Nagy, Z. (2006) Spectral and complexity features of the EEG changed by visual input in a case of subcortical stroke compared to healthy controls. Clinical Neurophysiology, 117(4): 771-780

4. Molnár, M. (1999) The dimensional complexity of the P3 event-related potential: area specific and task dependent features. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 110, 31-38

5. Molnár, M. (1994) On the origin of the P3 event-related potential component. International Journal of Psychophysiology 17, 129-144

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

  • Az ELTE PPK Pszichofiziológiai Szakcsoport vezetése; részvétel a pszichológus képzésben BA, MA, PhD kurzusokkal magyar és angol nyelven
  • Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettese, a Pszichofiziológiai Kutatócsoport vezetője
  • A Szt. Rókus Kórház Elektrofiziológiai Laboratóriumának vezetője
  • Az MTA Pszichológiai Bizottságának tagja

A Semmelweis Egyetem Klinikai Neurofiziológiai Grémiumának tagja

Hivatkozások: