Móra László Xavér

Dr. Móra László Xavér egyetemi adjunktus
Pszichológia Intézet
Gazdaság és Környetpszichológia Tanszék
szoba: Izu: 319
telefon: 20/3940588
e-mail: mora.laszlo@ppk.elte.hu
weblap: www.mora.5mp.eu

Tudományos tevékenység:

Kutatási terület:

 • A pszichodráma hatásmechanizmusa
 • A terápiás kapcsolat reprezentációjának sajátosságai
 • A gazdasági válság szociálpszichológiai kérdései
 • döntéspszichológia: valószínűségi ítéletalkotás
 • A klinikai diagnózisalkotás döntéspszichológiai sajátosságai

 

Doktori fokozatszerzés: cím, terület, év, egyetem

A valószínűségi ítéletalkotás modelljei, döntéspszichológia, 2008. ELTE PPK

 

Témavezetés:

 • A pszichodráma hatásmechanizmusa
 • A terápiás kapcsolat reprezentációjának sajátosságai
 • A gazdasági válság szociálpszichológiai kérdései
 • döntéspszichológia: valószínűségi ítéletalkotás
 • A klinikai diagnózisalkotás döntéspszichológiai sajátosságai
 • Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az egyéni pszichoterápiás vagy konzultációs folyamat során
 • Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az önismereti vagy pszichoterápiás csoportban

 

Legfrissebb publikációk:

 1. Móra László Xavér (2013). Pszichoanalitikus Szervezetelméletek. in. Faragó Klára (szerk): Szervezet és pszichológia I. Új irányok az ezredfordulón. ELTE Eötvös Kiadó. 2013.
 2. Moukhtar Lucia, Móra László Xavér, Sinkovics Andrea, Tari Annamária (2013). Online személyiség és online pszichoterápia. Pszichoterápia Konferencia. Kerekasztal beszélgetés. 2013. május 10-11.
 3. Móra László Xavér, Sáfrány Eszter (2013). Ami összeköt minket – Fantáziák, álmodozások, álmok szövedékében. Pszichorápiás Hétvége, Siófok, 2013. november.
 4. Móra László Xavér, Sáfrány Eszter (2012). Betegség a csoportban – betegség a színpadon. Pszichorápiás Hétvége, Siófok, 2012. november.
 5. Móra L. X. (2010): A könnyen kizárható választási lehetőségek hatása a túlzott magabiztosságra. Magyar Pszichológiai Szemle. 65. 295-320.

 

Legfontosabb publikációk:

 1. Móra L. X. (2010): A könnyen kizárhatók választási lehetőségek hatása a túlzott magabiztosságra. Magyar Pszichológiai Szemle. 65. 295-320.
 2. Faragó K., Móra L. X.(2006): A kalibráció kognitív megközelítése. Magyar Pszichológiai Szemle.  61. 469-493.
 3. Móra L. X.(2005): Teremtő érintés. Pszichodráma, 2005.
 4. Móra L. X. (2003): Az időnyomás hatása a valószínűségi kalibrációra. Alkalmazott pszichológia. 4. 73-81.
 5. Móra L. X. (2003): Gazdasági döntéshozatal. in: Hunyady Gy., Székely M. (eds.): Gazdaságpszichológia. Osiris, Budapest.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pszichodráma Egyesület – ellenőrző bizottsági tag
 • Lélekelemzés – A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület lapjának szerkesztőbizottsági tagja

 

Hivatkozások: