Muth-Fazekas Ágnes

 Névtelen Muth-Fazekas Ágnes, vezető kutató, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ
szoba: 404
telefon: 461-4500/3890
e-mail: fazekas.agnes@ppk.elte.hu

Tudományos tevékenység:

 

Kutatási terület:

A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai, Neveléstudományi Doktori Iskola. Témavezető: Dr. Halász Gábor

Legfontosabb publikációk:

  • Fazekas Ágnes (2014): Az uniós oktatásfejlesztés új feltételei, Új Pedagógiai Szemle. Budapest, 2014/1
  • Fazekas Ágnes (2013): Oktatásügyi fejlesztő szakértők képzése, In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk): Nevelés-oktatás határon innen és túl, XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Litográfia, Debrecen
  • Fazekas Ágnes (2013): Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai, in: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. VÁLTOZÓ ÉLETFORMÁK – RÉGI ÉS ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZETEK. Absztraktkötet.Magyar Tudományos Akadémia, Pedagógiai Tudományos Bizottság. p. 396
  • Fazekas Ágnes (2012): Kurrikulum-fejlesztési beavatkozások implementációs folyamatai, In: BENEDEK ANDRÁS, TÓTH PÉTER, VEDOVATTI ANILDO (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia Program és Összefoglalók: A MUNKA ÉS NEVELÉS VILÁGA A TUDOMÁNYBAN. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.11.08-2012.11.10. p. 361.
  • Fazekas Ágnes, Halász Gábor, Molnárné Stadler Katalin, Németh Szilvia, Ollé János, Sántha Katalin, Ütőné Visi Katalin, Vass Vilmos (2012): A Pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválásvizsgálati rendszere, in: Falus I. -Környei L. – Németh Sz. – Sallai É. (szerk): A Pedagógiai Rendszer – Fejlesztők és Felhasználók Kézikönyve. Educatio. Budapest
  • Fazekas Ágnes (2011): A HEFOP 3.1.3 ”Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” program bevezetése, In: Kerber Zoltán (szerk.): Sokarcú Implementáció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 41-63.
  • Fazekas Ágnes (2011): A közvetítő intézmények szerepe az implementációs folyamatokban, In: Kerber Zoltán (szerk.): Sokarcú Implementáció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. pp.77-95
  • Fazekas Ágnes, Halász Gábor, Molnárné Stadler Katalin, Németh Szilvia, Ollé János, Sántha Kálmán, Ütőné Visy Judit, Vass Vilmos (2010): A PEDAGÓGIAI RENDSZEREK FÜGGETLEN HATÁSELEMZÉS/BEVÁLÁSVIZSGÁLAT RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA, Educatio, Budapest