Nagy János

dr. Nagy János, kandidátus, egyetemi docens Iskolapszichológia tanszék,
Differenciális és Iskolapszichológiai Tesztmódszertan Kutatócsoport
szoba: KAZY 209 (hétfő és kedd) és IZU 404 (szerda).
telefon: +36 1 461-4500 /3815 v. 5617; mobil: +36 30 749 8551
e-mail: nagy.janos@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/nagy-janos

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • személyiségtaxonómia
 • a személyiség alapdimenziói
 • a temperamentum-vonások, a személyiség biológiai alapjai
 • vonáselmélet
 • a személyiség mérése

Doktori fokozatszerzés: egyetemi doktor, 1995, ELTE; a pszichológiai tudomány kandidátusa, 1997, MTA
Témavezetés:

 • Általában: a legkülönfélébb pszichológiai jelenségek személyiség-korrelátumai
 • Személyiségtaxomia
 • Temperemantum- és vonásmérés
 • PhD témavezetés: A kézírás és a személyiség néhány összefüggése (Agárdi Tamás)
 • PhD témavezetés: A flow állapot elérését elősegítő kognitív vonások és személyiségjegyek (Bimbó Melinda)

Legfrissebb publikációk:

 1. Nagy, J., Wilson G. (2013). The factor structure of the Gray-Wilson Personality Questionnaire in Hungary. Alkalmazott Pszichológia, 15(4), 61-71.
 2. Tomcsányi T., Martos T., Ittzés A., Horváth-Szabó K., Szabó T., Nagy J. (2013). Spiritual transcendence and mental health of psychotherapists and religious professionals in a Hungarian adult aample. International Journal for the Psychology of Religion, 23(2), 161-170.
 3. Nagy, J. (2012). Gondolatok Kulcsár Zsuzsanna: A hatalom átadása – a hatalom akarása című könyve lapozgatása közben. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 581-589.
 4. Tomcsányi T., Martos T., Ittzés A., Horváth-Szabó K., Szabó T., Nagy J. (2011). A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat. Pszichológia, 31(2), 165-192.
 5. Nagy J. (2007). Faktoranalitikus személyiségtaxonómiák. In: Gyöngyössiné K. E., Oláh A.(szerk.) Vázlatok a személyiségről. A személyiséglélektan alapvető irányzatainak tükrében. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 110-145.

Legfontosabb publikációk:

 1. Nagy J. (1994; 1995). A periodikus mozgásszervezés személyiségkorrátumai. Kisdoktori és kandidátusi értekezés.
 2. Nagy, J., Kulcsár, Zs. (1999): Personality factors differentiating juvenile delinquents from other /personality/ groups. In: Bermúdez, J. et al. (eds), Personality Psychology in Europe, Volume 6. Tilburg University Press. 286-294.
 3. De Fruyt, F., McCrae, R. R., Szirmák, Zs., Nagy, J. (2004). The Five-Factor Personality Inventory as a measure of the Five-Factor Model: Belgian, American, and Hungarian comparisons with the NEO-PI-R. Assessment, 11, 207-215.c
 4. Hendriks, A. A. J., Perugini, M., Angleitner, A., Ostendorf, F., Johnson, J. A., De Fruyt, F., Hřebíčková, M., Kreitler, S., Murakami, T., Bratko, D., Conner, M., Nagy, J., Rodríguez-Fornells, A., Ruisel, V. (2003). The Five Factor Personality Inventory: Cross cultural generalizability across 13 countries. European Journal of Personality, 17, 347-373.
 5. Szirmák, Zs., Nagy J. (2002). The Hungarian adaptation of the NEO Personality Inventory Revised Form S. On the reliability and validity of the first translation (NEOPIR-H1), and some item corrections for the final version (NEOPIR-H2) Progress report. Készült a PAR számára.
 6. Nagy J., V. Komlósi A. (2003). Bevezető. In: V. Komlósi A., Nagy J. (szerk.). Énelméletek, személyiség és egészség. Szemelvények az én lélektani kutatásának irodalmából. ELTE Eötvös Kiadó. 7-17.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • 2008- : Magyar Pszichológiai Társaság, tesztbizottság – elnök
 • 2005-2013: European Association of Psychological Assessment, az Executive Committee tagja
 • 2010- Magyar Pszichológiai Szemle – szerkesztőbizottsági tag
 • 2006- : European Journal of Psychological Assessment – consulting editor
 • 1991-1998: Magyar Pszichológiai Szemle – titkár, szerkesztő; 1999-2009 rovatvezető; 1981-86: Magyar Pszichológiai Társaság – szervező titkár

Hivatkozás: