Némethné Kollár Katalin

N. Kollár Katalin, tanszékvezető, habil. egyetemi docens
szoba: KAZY 207/B
telefon: 461-4500/3827, 461-4545
e-mail: kollar.katalin@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/nemethne-kollar-katalin

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • tanárképzés és a tanári pálya pszichológiai kérdései
 • tanulók társas kapcsolatai, pszichés és szomatikus egészsége, tanulási szokásai és az iskola pszichológiai atmoszférája
 • kooperáció és verseny az iskolában és egyéb oktatási keretek közt
 • pedagógiai szociálpszichológia és alkalmazása a gyakorlatban
 • iskolapszichológia

Doktori fokozatszerzés: Iskolás gyerekek iskolai közérzete és társas kapcsolatai, terület: szociálpszichológia, 2001. ELTE

Témavezetés:

 • Iskolai társas kapcsolatok (PhD, MA, post. grad. képzések)
 • Attitűdök az iskolapszichológussal kapcsolatban (MA)
 • Tanulási módszerek és nehézségek (PhD, MA, post. grad. képzések)
 • Teljesítménymotiváció (PhD, MA)
 • Tanári pálya jellemzői, tanárkutatás (PhD, MA)

Legfrissebb publikációk:

 1. N. KOLLAR Katalin, MARGIOTTA Umberto, CAENA Francesca, GUIBERT Pascal: A Research Based Joint Degree: The European Master Education Teacher Training Programme. In: Umberto MARGIOTTA ed. European Teacher Education Achievments and Challenges. A joint curriculum development in Erasmus LLL EMETT project. Budapest, Copenhagen, Innsbruck, Krakow, Nantes, Venice, Vilnius 2010. Formazione & Insegnamento, 131-140
 2. N. Kollár K. (2011): A bolognai tanárképzés jellemzői a pszichológia tárgyak oktatásának szemszögéből. In: Baumstark B., Gombócz O., Hunyady Gy. szerk. A tanárképzés 2011-2011 fordulóján. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó 81-112.
 3. N. KOLLAR, k., MARGIOTTA U., CAENA F., GUIBERT, P. (2009): A Research Based Joint Degree: The European Master Education of Teacher Training (EMETT) Programme  ATEE Conference Volume http://www.docstoc.com/docs/40754641/Katalin-N-KOLLAR-Umberto-MARGIOTTA-Francesca-CAENA-Pascal
 4. N. Kollár K. (2009) Mi az új a tanári MA képzés pszichológia oktatásában? Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar szerepe az átalakuló tanárképzésben 2003-2008. Pedagógusképzés a 21. században. ELTE-modell 3. ELTE PPK 47-55.
 5. N. Kollár K. (2009)A tanári MA képzés összefüggő egyéni iskolai gyakorlatának céljai és felépítése. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar szerepe az átalakuló tanárképzésben 2003-2008. Pedagógusképzés a 21. században. ELTE-modell 3. ELTE PPK 57-67.

Legfontosabb publikációk:

 1. N. Kollár, K., Szabó, É. szerk. (2004) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 639 pp.
 2. M. Tamás, M., N. Kollár, K. szerk.(2001) Iskolapszichológia 25. Két tanulmány: M. Tamás, M., N. Kollár, K. A tanulók életmódjának kérdőíves vizsgálata. és N. Kollár, K., M. Tamás, M. Tanulási szokások és módszerek. ELTE, Budapest 66 pp.
 3. N. KOLLAR Katalin, MARGIOTTA Umberto, CAENA Francesca, GUIBERT Pascal: A Research Based Joint Degree: The European Master Education Teacher Training Programme. In: Umberto MARGIOTTA ed. European Teacher Education Achievments and Challenges. A joint curriculum development in Erasmus LLL EMETT project. Budapest, Copenhagen, Innsbruck, Krakow, Nantes, Venice, Vilnius 2010. Formazione & Insegnamento, 131-140
 4. N. Kollár, K. (2008) Pedagógusok pályaképe, a tanárképzéssel való elégedettségük és nehézségeik. Pedagógusképzés 4. 7-34.
 5. N. Kollár, K. (2002) Az iskolai terhelés hatása a tanulás mennyiségére és a tanulók közérzetére. Alkalmazott Pszichológia IV. évf. 2. 29-45.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MPT Etikai Bizottsági tag
 • Alkalmazott Pszichológia szerkesztőbizottsági tag
 • Iskolapszichológia sorozatszerkesztő
 • Iskolapszichológia Módszertani Bázis vezető

Hivatkozás: