Nguyen Luu Lan Anh

Dr. Nguyen Luu Lan Anh
habil. egyetemi docens
szoba: IZU 111
telefon: 461-2600/5657
e-mail: lananh@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/nguyen-luu-lan-anh

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • akkulturáció
 • identitás
 • társadalmi nemekkel kapcsolatos nézetek

Doktori fokozatszerzés: pszichológiai tudomány kandidátusa, 1992, MTA Tudományos Minősítő Bizottság
Témavezetés: doktori témák

 • Magyarországon élő kínai és magyar gyermekek jövőképe – értékek, társas kontextus és megküzdés
 • Etnikai identitás és stigmával való megküzdés
 • Gyerekek etnikai előítéletei és csoportnorma

Legfrissebb publikációk:

 1. Nguyen Luu, L.A. A gyerek és család az idő és a kultúrák tükrében. In Danis I., Farkas M., Herczog M., Szilvási L. (szerk.) Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Megjelenés alatt.
 2. Nguyen Luu, L.A. Az affektív folyamatok kulturális meghatározottsága. In Bányai É., Varga K. (szerk.) Affektív pszichológia. Megjelenés alatt.
 3. Nguyen Luu, L.A., Fülöp, M., Goodwin, R., Göbel, K., Martin-Rojo, L., Grad, H., Berkics, M. (2009) Kínai bevándorló családok gyerekeinek integrációja és szociális támogatottsága. Magyar Pszichológiai Szemle. 64, 139-156.
 4. Nguyen Luu, L.A. (2008) Ambivalens szexizmus – értékek és kulturális jelentések. In Kende A.(szerk.) Pszichológia és Feminizmus. L’Harmattan, Budapest. 204-223.
 5. Olson, J.E., Frieze, I. H., Wall, S., Zdaniuk, B. , Ferligoj, A. , Kogovsek, T., Horvat, J. , Sarlija, N., Jarosová, E., Pauknerová, D., Nguyen Luu, L.A., Kovacs, M., Miluska, J., Orgocka, A. , Erokhina, L. , Mitina, O.V., Popova, L.V., Petkeviciute, N. , Pejic-Bach, M., Kubusová, S., Makovec, M.R. (2007) Beliefs in Equality for Women and Men as Related to Economic Factors in Central and Eastern Europe and the United States. Sex Roles. 56, 297-308.

Legfontosabb publikációk:

 1. Nguyen Luu, L.A., Fülöp, M., Goodwin, R., Göbel, K., Martin-Rojo, L., Grad, H., Berkics, M. (2009) Kínai bevándorló családok gyerekeinek integrációja és szociális támogatottsága. Magyar Pszichológiai Szemle. 64, 139-156.
 1. Nguyen, L. L.A., Kovács, M., Frieze, H.I. Values and ambivalence towards men and women: A study in Hungary and the United States, Applied Psychology In Hungary (angol nyelvű különszám), 2003-2004/3-4, 7-19.
 2. Nguyen, L. L.A., Goodwin, R., Kozlova, A., Kwiatkovska, A., Nizharadze, G., Realo, A. (2003) Érték és HIV kockázatos viselkedés. Pszichológia, 23, 127-139.
 3. Nguyen, L. L.A. (2003) Lehet-e összehasonlító a pszichológia ha kulturális? In Nguyen Luu, L.A., Fülöp M. (szerk.) Kultúra és pszichológia, 15-65. Osiris, Budapest.
 4. Nguyen, L. L.A. (2001) Nemi sztereotípiák változásai a 90-es években. In Hunyady Gy., Nguyen Luu, L.A. (szerk.) Sztereotípiakutatás: Hagyományok és irányok, 437-448. ELTE Eötvös.Kiadó.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Pszichológiai Társaság-tag
 • CiCe Children’s Identity and Citizenship in Europe-tag
 • ELTE PPK Kari Etikai Bizottság tagja

Hivatkozások: