Oláh Attila

 

Oláh Attila, egyetemi tanár
szoba: Izu 408, Kazy 102
telefon: 461-4500/5616, 461-4500/3464
e-mail: olah.attila@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/olah-attila

 

Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

 • Stressz és megküzdés
 • Pszichológiai immunitás
 • Pozitív pszichológia
 • A flow élmény elektrofiziológiája
 • Az érzelmi intelligencia

 

Doktori fokozatszerzés: Ph.D., pszichológia tudomány, 1993, ELTE, doctor habil, 2003 ELTE

 

Témavezetés:

 • Az optimális nélmény fiziológiai markerei
 • A szociális flow
 • A személyiség protektív faktorai
 • Az érzelmi intelligencia mérése
 • A posztraumás élmény gyermekkorban

 

Legfrissebb publikációk:

 • Oláh, A. (2010) Az empirikus kreativitáskutatás hazai hagyományai. Magyar Pszichológiai Szemle, 65, 2. 189-198.
 • Oláh, A., Nagy, H.,  G. Tóth, K. (2010) Life expectancy and psychological immune competence in different cultures. ETC – Empirical Text and Culture Research 4, 2010, 102-108.
 • Faludi, G., Gonda, X., Kliment, E., Békési, I., Mészáros, V., Oláh, A. (2010) Development of Depression Profile: a new psychometric instrument to selectively evaluate depressive symptoms based on the neurocircuitry theory. Neuropsychopharmacologia Hungarica XII . évfolyam 2. szám 337-345.
 • Nagy, H., Oláh, A. és G. Tóth, K. (2009). Az érzelmi intelligencia mérésének néhány problémája: a fejlődési kritérium tesztelése. Pszichológia, 29(2), 165-186.
 • Oláh, A. és Gyöngyösiné Kiss E., (2007): A személyiség fogalma és vizsgálati módszerei: mérés, kutatás, elmélet. In: Gyöngyösiné Kiss, E. és Oláh, A. (szerk.) Vázlatok a személyiségről. 10-41. o. Új Mandátum Könyvkiadó. Bp. (ISBN: 9789639609808)

Legfontosabb publikációk:

 

 • Oláh, A. (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Trefort Kiadó, Budapest, 276 o.
 • Oláh, A. (2005): Anxiety, Coping, and Flow. Empirical studies in interactional perspective. Trefort Kiadó, Budapest, 324 o.
 • Oláh, A. (2004) Psychological Immunity: A New Concept in Coping with Stress. Applied Psychology in Hungary.  149-191.
 • Oláh, A. (1995)  Coping strategies among adolescents: a cross cultural study. Journal of Adolescence, 1995, 18, 491-512.
 • Oláh, A., Goobar, I., Pléh, Cs., Magnusson, D., Kassim, H. and Reddy, N.Y., (1992) Culture specific aspects of teenager anxiety. In: Posner, M.I., Dwivedi, C.B. and Singh, I.L. (Eds.) Contemporary approches to cognitive psychology. Rishi Publications, Varanasi, India  39-62 pp.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • ELTE Szenátus tagja
 • A Magyar Pszichológiai Társaság elnöke
 • MTA Pszichológiai Bizottság tagja
 • EFPA Elnökök Bizottságának Tagja
 • ELTE PPK dékánja
 • ELTE PedagogikumVT Elnök

Hivatkozások: