Pálos Dóra

 

Pálos Dóra Pálos Dóra, egyetemi tanársegéd
szoba: IZU 109
telefon: 461-4500/5658
e-mail: palos.dora@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/palos-dora

Tudományos tevékenység 

Kutatási terület:

 • Etnikai identitás komponensei és fejlődése, akkulturáció és stigmával való megküzdés “cigányok” körében
 • “Cigány kultúrák” kulturális antropológiai megközelítésben

 

Oktatási tevékenység:

 • Interkulturális pszichológia és pedagógia MA:  kulturális antropológia elméletei és módszerei, kutatásmódszertan, interkulturalitás tréning

 

Legfrissebb publikáció:

 1. Pálos D. (2013) Elza házai. Női választások egy roma közösségben, Erdélyben. In: Szász Antónia (Szerk.) Kultúrakutatás és narratíva. közlésre benyújtva

 

Legfontosabb publikációk:

 1. Pálos D. (2010) „Cigány” identitások nehézségei. Egy önbeszámolókon alapuló vizsgálat tanulságai. Esély Társadalom és szociálpolitikai folyóirat 2. szám, 41-63.
 2. Pálos D. – Binder M. (2009) A kisebbség kisebbsége és a szegénység kultúrája? Szélsőséges egyenlősdi egy erdélyi magyar cigány közösségben. Néprajzi Látóhatár 2. szám, 93-116.
 3. Pálos D. (2006) „Cseperedünk!” Egy beás cigány közösség önsztereotipizálási folyamatairól. In: Bakó Boglárka – Papp Richárd (szerk.): Mindennapi előítéleteink. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. Budapest: Balassi Kiadó- MTA ENKI. 91-119.

 

Konferencia előadások:

 • Pálos D. (2012) Generációs kapcsolatok és generációs identitás egy beás cigány közösségben. Szimbiózis. Kulturális Antropológiai Fesztivál. Budapest
 • Pálos D. – Binder M. (2012) Osztozkodás és irigység. Kultúrák és értékek. A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság III. Vándorkonferenciája. Budapest
 • Pálos D. (2012) „Cigány” identitások nehézségei. Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok. ELTE PPK. Budapest
 • Pálos D. (2009) Női választások egy cigány közösségben, Erdélyben. Határtalan viszonyok: nők és férfiak. A társadalmi nem kutatásának legújabb eredményei Magyarországon. MTA ENKI. Budapest

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, tag
 • Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület, tag