Perjés István

Dr. Perjés István, egyetemi tanár
szoba: KAZY 302.
telefon: 461-4500/3803
e-mail: perjes.istvan@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/perjes-istvan

Tudományos tevékenység
Kutatási terület:

 • társadalompedagógia
 • iskolapedagógia
 • tantervelmélet
 • neveléselmélet

Doktori fokozatszerzés:

a neveléstudomány kandidátusa, MTA, 1998.

habilitáció, PTE, 2004.

Témavezetés:

 • Az iskola társadalmi és kulturális környezete

Legfrissebb publikációk:

 1. Perjés István: Az iskola társadalomformáló szerepe – a válság parafrázisai. Pedagógiai Műhely, 2009. 2. sz. 52-66. p.
 2. Perjés István és Vass Vilmos: A „világ útvesztőiből” a „szív paradicsomáig”. In: Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 2009.130-145. p.
 3. Perjés István – Vass Vilmos: A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája. Iskolakultúra, 2009. 11. sz. 81-100. p.
 4. Dobó István, Perjés István, Temesi József (szerk.): Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések. NFKK Füzetek 5. Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, BCE, Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, 2010. 82 p.
 5. Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2009. Többnyelvűség és multikulturalitás. AULA Kiadó, Budapest, 2010. 344 p.

Legfontosabb publikációk:

 1. Ollé János – Perjés István (szerk.): A katedra árnyékában. A tanárjelöltek kulcskompetenciáinak dimenziói egy empirikus vizsgálat tükrében. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 226 p.
 2. Perjés István: Az iskola mítosza. Az iskola társadalompedagógiai értelmezése. Iskolaképek 2. Aula Kiadó, Budapest, 2003. 171 p.
 3. Perjés István: Társadalompedagógia. AULA Kiadó, Budapest, 2005. 196 p.
 4. Perjés István: Találkozások iskolája. Novum Verlag, Sopron, 2009. 158 p.
 5. Perjés István – Vass Vilmos (Szerk.): A kompetenciák tantervesítése. AULA Kiadó, Budapest, 2009. 234 p.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 1. Tudományos Bizottság (ELTE, PPK), tag
 2. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, II. Sz. Szakértői Kollégium, tag
 3. Pedagógusképzési Bizottság (MAB), tag
 4. Tanárképzők Szövetsége, Pedagógiai Szakosztály, társelnök
 5. Pedagógiai Bizottság (MTA), tag

Hivatkozás: